مشاهده پروفایل کاربر76156

امروز 26 مهر 1397

کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و کارشناس شهرسازی 

دیپلم زبان 

استفاده از نرم افزارهای GIS؛ اتوکد، ارشیکد، SPSSو سایر نرم افزارهای مرتبط 


مهارت ها