مشاهده پروفایل فرحناز

امروز 4 شهریور 1398

اینجانب در ضمیمه کد نویسی میپل و متلب مسلط هستم و انواع کد نویسی ها را انجام میدهم. ترجیحا میپل


مهارت ها

رای داوری
داور پارسکدرز

ادیت متن ترجمه شده

0.00 (بدون امتیاز)

10,000 تومان

مجری ابراز ناتوانی کرد، پروژه با رای داوری لغو شد.


17 مرداد 1397


تایپ فرمول

بدون امتیاز

7,000 تومانتایپ فرمول

بدون امتیاز

11,000 تومانتایپ فرمول

امتیاز 10.00 (ممتاز)

15,000 تومان

عالی بودن


3 مرداد 1397