مشاهده پروفایل sh5860

امروز 1 آبان 1397

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

کارمندبانک  و   وکیل دادگستری


تایپ جزوه درس اصول فقه (حقوق)

بدون امتیاز

19,000 تومان

پروژه خاتمه یافته اما هیچ امتیازی برای آن ثبت نشده است.رای داوری
داور پارسکدرز

تایپ تدریس استاد -حقوق خصوصی مقطع ارشد

0.00 (بدون امتیاز)

150,000 تومان

مجری ضمانت تخصص را گروگذاری نکرد و در مهلت مقرر نتوانست حاصل کار را ارائه کند. پروژه با رای داوری لغو شد.


3 تیر 1397


تایپ صوت تدریس حقوق خصوصی

بدون امتیاز

20,000 تومان

پروژه خاتمه یافته اما هیچ امتیازی برای آن ثبت نشده است.

فوری