مشاهده پروفایل sh5860

امروز 30 بهمن 1397

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

کارمندبانک  و   وکیل دادگستری


تایپ جزوه درس اصول فقه (حقوق)

بدون امتیاز

19،000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.رای داوری
داور پارسکدرز

تایپ تدریس استاد -حقوق خصوصی مقطع ارشد

0.00 (بدون امتیاز)

150،000 تومان

مجری ضمانت تخصص را گروگذاری نکرد و در مهلت مقرر نتوانست حاصل کار را ارائه کند. پروژه با رای داوری لغو شد.


3 تیر 1397


تایپ صوت تدریس حقوق خصوصی

بدون امتیاز

20،000 تومان

فوری