فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 18 آذر 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
دکتر زهرا آقاجاني87109.60دعوت
مهندس تیزرو152209.20دعوت
آقای معلم875369.47دعوت
همیار دانش35609.00دعوت
حسین بیوک آقازاده06920.00دعوت
Saeid.pro711536.33دعوت
الهه-25551121210.00دعوت
کاربر29237013470.00دعوت
کاربر262060975040.00دعوت
mahya-26260784390.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.