مشاهده پروفایل کاربر000

امروز 1 مهر 1398

مهارت ها

پاداش

7,500 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشرای داوری
داور پارسکدرز

پروژه ترجمه (برای مجری دعوت شده)

0.00 (بدون امتیاز)

190,000 تومان

ترجمه ارسالی کیفیت مناسبی نداشت و ویرایش‌های درخواستی در زمان تعیین شده ارسال نشد.


28 شهریور 1398


ترجمه متن دادنامه به انگلیسی

بدون امتیاز

80,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.پاداش

15,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

75,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپروژه ترجمه متن

بدون امتیاز

40,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.9 صفحه ترجمه فارسی به انگلیسی تا فردا شب

امتیاز 10.00 (ممتاز)

15,000 تومان

کارفرمای بسیار محترمی هستند. کار کردن با ایشان خیلی لذت بخشه


17 شهریور 1398


پاداش

6,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداش


16 شهریور 1398


پاداش

30,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

30,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشترجمه کارت پایان خدمت و شناسنامه (6 صفحه)

امتیاز 10.00 (ممتاز)

20,000 تومان

همکاری با ایشان فوق العده است


9 شهریور 1398


پاداش

13,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

14,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپروژه ترجمه داستان کوتاه 1000 کلمه

بدون امتیاز

13,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


9 شهریور 1398


ترجمه فارس به انگلیسی متن قرارداد

امتیاز 10.00 (ممتاز)

12,000 تومان

به امید همکاری بیشتر


8 شهریور 1398


پاداش

15,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشترجمه انگلیسی به فارسی - لینک ها

امتیاز 10.00 (ممتاز)

20,000 تومان

همکاری خوب


4 شهریور 1398


پروژه برای مجری دعوت شده

امتیاز 10.00 (ممتاز)

30,000 تومان

همکاری خوب


4 شهریور 1398


پروژه ترجمه پرسشنامه

امتیاز 10.00 (ممتاز)

150,000 تومان

همکاری خوبی داشتیم


1 شهریور 1398


پاداش

21,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداش


26 مرداد 1398


ترجمه انگلیسی به فارسی برای مجری دعوت شده

امتیاز 10.00 (ممتاز)

49,000 تومان

کارفرمای بی نظیر


22 مرداد 1398


پروژه ترجمه‌برای مجری محترم‌دعوت شده

امتیاز 10.00 (ممتاز)

120,000 تومان

ممنون از کارفرمای محترم. همکاری خوبی داشتیم.


23 مرداد 1398


پاداش

20,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشترجمه فارسی به انگلیسی 71

امتیاز 10.00 (ممتاز)

15,000 تومان

عالی کار کردن با ایشون بی نظیره


12 مرداد 1398


ترجمه 2 صفحه روزنامه

امتیاز 10.00 (ممتاز)

55,000 تومان

بسیار محترم. به امید همکاری های بیشتر.


11 مرداد 1398


پاداش

120,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپروژه ترجمه روزنامه 1700 کلمه

بدون امتیاز

100,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.پاداش

7,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشترجمه فارسی به انگلیسی 9 صفحه

امتیاز 10.00 (ممتاز)

60,000 تومان

تجربه خوب


11 مرداد 1398


پروژه برای "گروه حرفه ای ترجمه MNP"

بدون امتیاز

110,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.رای داوری
داور پارسکدرز

ترجمه فارسی به انگلیسی 9 صفحه

0.00 (بدون امتیاز)

40,000 تومان

بعد از گذشت نیمی از مهلت انجام پروژه، مجری از ادامه کار انصراف داد. پروژه با رای داوری لغو گردید.


29 تیر 1398


ترجمه 6 صفحه انگلیسی به فارسی تا شب

بدون امتیاز

40,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه انگلیسی به فارسی تقریبا 1000 کلمه

امتیاز 10.00 (ممتاز)

14,000 تومان

سپاس از کارفرمای محترم


27 تیر 1398


تایپ یکی دو صفحه فوری

امتیاز 10.00 (ممتاز)

5,000 تومان

سپاس و تشکر از کارفرمای محترم


26 تیر 1398


پاداش

58,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشترجمه انگلیسی به فارسی

بدون امتیاز

10,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.پاداش

15,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشترجمه انگلیسی به فارسی

بدون امتیاز

12,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.پاداش

67,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداش


6 تیر 1398


ترجمه فارسی به انگلیسی

بدون امتیاز

5,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


6 تیر 1398


پاداش

20,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

104,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

26,500 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

36,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

64,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپروژه ترجمه کتاب داستان (4)- قسمت 3 و 4 و 5

امتیاز 10.00 (ممتاز)

50,000 تومان

همکاری خوبی داشتیم. با تشکر از کارفرمای محترم


11 خرداد 1398


پروژه ترجمه کتاب داستان (4)- قسمت 1 و 2

امتیاز 10.00 (ممتاز)

70,000 تومان

همکاری خوبی داشتیم


29 اردیبهشت 1398


ترجمه کتاب داستان (4)- قسمت 14

بدون امتیاز

10,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


29 اردیبهشت 1398


ترجمه داستان کوتاه

بدون امتیاز

100,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.پاداش

16,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

7,500 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپروژه ترجمه کتاب داستان (3)- قسمت بیست و بیست و یک

امتیاز 10.00 (ممتاز)

50,000 تومان

از همکاری با ایشون خرسندم


18 اردیبهشت 1398


پاداش

14,400 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپروژه ترجمه کتاب داستان (3)- قسمت هفده، هجده و نوزده

بدون امتیاز

50,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.پاداش

18,400 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشرای داوری
داور پارسکدرز

پروژه ترجمه کتاب داستان (3)- قسمت بیست و بیست و یک

0.00 (بدون امتیاز)

35,000 تومان

مجری به قول خود برای ارسال کار در زمان مقرر عمل نکرد. پروژه با رای داوری لغو شد.


11 اردیبهشت 1398


رای داوری
داور پارسکدرز

پروژه ترجمه کتاب داستان (3)- قسمت هفده، هجده و نوزده

0.00 (بدون امتیاز)

40,000 تومان

مجری قادر به انجام کار نبود و اعلام انصراف کرد. پروژه با رای داوری لغو شد.


11 اردیبهشت 1398


پروژه ترجمه کتاب داستان (3)- قسمت پانزدهم و شانزدهم

بدون امتیاز

50,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


14 اردیبهشت 1398


پاداش

16,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

9,200 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپروژه ترجمه کتاب داستان (3)- قسمت سیزدهم و چهاردهم

امتیاز 10.00 (ممتاز)

40,000 تومان

از همکاری با ایشون خرسندم. به امید موفقیت های روز افزون کارفرما


11 اردیبهشت 1398


پاداش

149,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپروژه ترجمه کتاب داستان (3)- قسمت یازدهم و دوازدهم

بدون امتیاز

40,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.پاداش

4,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپروژه ترجمه کتاب داستان (3)- قسمت سوم

بدون امتیاز

50,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.چک کردن پروژه های ترجمه شده

امتیاز 9.00 (عالی)

20,000 تومان

سر وقت و وقت شناس


5 اردیبهشت 1398


رای داوری
داور پارسکدرز

پروژه ترجمه کتاب داستان (3)- قسمت پانزدهم و شانزدهم

0.00 (بدون امتیاز)

50,000 تومان

حاصل کار مورد قبول نبود، پروژه با رای داوری لغو شد.


3 اردیبهشت 1398


ترجمه کتاب داستان (3)- قسمت دوم

امتیاز 10.00 (ممتاز)

40,000 تومان

از همکاری مجدد با ایشان بسیار خوشحال شدم


7 اردیبهشت 1398


پروژه ترجمه کتاب داستان (3)- قسمت اول

بدون امتیاز

39,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.رای داوری
داور پارسکدرز

پروژه ترجمه فارسی به انگلیسی /3

0.00 (بدون امتیاز)

10,000 تومان

حاصل کار مجری مطلوب نبود و نیمی از وجه با رای داوری برای مجری آزاد شد.


1 اردیبهشت 1398


ترجمه قسمت های فارسی به انگلیسی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

44,000 تومان

ممتاز و عالی هستند.


30 فروردین 1398


تایپ(انگلیسی و فارسی ) از روی فایل تصویری 49 دقیقه

بدون امتیاز

70,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه 1 صفحه روزنامه رسمی

بدون امتیاز

30,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.پروژه ترجمه فارسی به انگلیسی /2

امتیاز 10.00 (ممتاز)

10,000 تومان

از همکاری مجدد با ایشان خوشحال شدم


28 فروردین 1398


ترجمه فارسی به انگلیسی فایل زیر

بدون امتیاز

18,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.پروژه ترجمه کتاب داستان (3)- قسمت پانزدهم و شانزدهم

بدون امتیاز

78,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.پاداش

25,500 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

5,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشترجمه کتاب داستان 2- قسمت چهاردهم

امتیاز 10.00 (ممتاز)

25,000 تومان

ممتاز و عالی هستند. از همکاری با ایشون خرسندم.


23 فروردین 1398


ترجمه فوری انگلیسی به فارسی(2 صفحه) تا حداکثر ساعت 12 ظهر

امتیاز 10.00 (ممتاز)

15,000 تومان

مثل همیشه، همکاری خوبی داشتیم. با تشکر از کارفرمای محترم.


20 فروردین 1398


ترجمه کتاب داستان 2- قسمت سیزدهم

امتیاز 10.00 (ممتاز)

25,000 تومان

عالی و ممتاز


21 فروردین 1398


ترجمه کتاب داستان 2- قسمت دوازدهم

امتیاز 10.00 (ممتاز)

30,000 تومان

کاذفرمای بسیار محترم و خوبی هستند


17 فروردین 1398


ترجمه کتاب داستان 2- قسمت یازدهم

بدون امتیاز

50,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


25 فروردین 1398


پاداش

120,500 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداش


14 فروردین 1398


پروژه چک کردن ترجمه کتاب داستان

امتیاز 10.00 (ممتاز)

50,000 تومان

کارفرمای فوق العاده ای بودن. تشکر از ایشون


11 فروردین 1398


ترجمه کتاب داستان 2- قسمت دهم

بدون امتیاز

50,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.پاداش

15,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

70,300 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

24,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداش


6 فروردین 1398


ترجمه کتاب داستان 2- قسمت نهم

بدون امتیاز

77,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


14 فروردین 1398


ترجمه کتاب داستان 2- قسمت هشتم

امتیاز 10.00 (ممتاز)

50,000 تومان

مثل همیشه عالی هستند.


8 فروردین 1398


ترجمه کتاب داستان 2- قسمت هفتم

امتیاز 10.00 (ممتاز)

30,000 تومان

همکاری بسیار خوبی بود و فرد بسیار صبور و فهیمی هستند


6 فروردین 1398


ترجمه کتاب داستان 2- قسمت ششم

امتیاز 10.00 (ممتاز)

50,000 تومان

عالی هستند.


5 فروردین 1398


پاداش

1,200 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشترجمه کتاب داستان 2- قسمت پنجم

بدون امتیاز

100,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.پاداش

3,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشترجمه کتاب داستان 2- قسمت چهارم

بدون امتیاز

18,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


3 فروردین 1398


ترجمه کتاب داستان 2- قسمت سوم

امتیاز 10.00 (ممتاز)

50,000 تومان

کارفرمای خوب و محترمی هستند.


29 اسفند 1397


پاداش

36,500 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشترجمه کتاب داستان 2- قسمت دوم

بدون امتیاز

32,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


3 فروردین 1398


ترجمه کتاب داستان 2- قسمت اول

امتیاز 10.00 (ممتاز)

50,000 تومان

با تشکر از کارفرمای محترم


27 اسفند 1397


پاداش

46,500 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشترجمه کتاب داستان 9

امتیاز 10.00 (ممتاز)

50,000 تومان

کارفرمای بسیار محترم و با شخصیتی هستن و از همکاری با ایشون خرسندم


15 اسفند 1397


پاداش

17,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپروژه ترجمه کتاب داستان 8

امتیاز 10.00 (ممتاز)

5,000 تومان

ی همکاری فوق العاده . مثل همیشه


12 اسفند 1397


پاداش

39,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپروژه ترجمه کتاب داستان 7

امتیاز 10.00 (ممتاز)

50,000 تومان

باز هم مثل همیشه ازهمکاری با ایشون خرسندم.


13 اسفند 1397


ترجمه کتاب داستان 6

بدون امتیاز

50,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.پاداش

18,100 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

5,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشترجمه تا ساعت 5:30

امتیاز 10.00 (ممتاز)

5,000 تومان

تجربه خوبی بود ممنونم از شما


2 اسفند 1397


ترجمه کتاب داستان 5

امتیاز 10.00 (ممتاز)

50,000 تومان

ممنون از کارفرمای محترم. همکاری خوبی داشتیم.


5 اسفند 1397


پاداش

37,500 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

امتیاز 10.00 (ممتاز)

12,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداش


11 اسفند 1397


ترجمه انگلیسی به فارسی (پروژه 12)

امتیاز 10.00 (ممتاز)

15,000 تومان

مثل همیشه لطف داشتن به بنده . کارفرمایی بسیار با اخلاق و محترم که همکاری باهاشون واقعا عالیه.


26 بهمن 1397


ترجمه انگلیسی به فارسی (پروژه 11)

امتیاز 10.00 (ممتاز)

5,000 تومان

کارفرمایی بسیار محترم و با اخلاق همکاری با ایشون باعث افتخار بنده بود... به امید همکاری بیشتر


26 بهمن 1397


ترجمه فارسی به انگلیسی داستان های کتاب 4

بدون امتیاز

5,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.پاداش

4,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشترجمه فارسی به انگلیسی داستان های کتاب 3

امتیاز 10.00 (ممتاز)

50,000 تومان

همکاری خوبی داشتیم.ممنون از کارفرمای محترم


25 بهمن 1397


پاداش

20,500 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشترجمه فارسی به انگلیسی مقاله 6 صفحه ای تا 4 شنبه شب

امتیاز 10.00 (ممتاز)

140,000 تومان

بسیار صبور و منطقی هستن ایشون. خیلی با بنده کنار اومدن.


19 بهمن 1397


پاداش

25,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشصدا گذاری روی فایل

امتیاز 10.00 (ممتاز)

10,000 تومان

عاااااااااااااالی هستن به امید همکاری های بیشتر


16 بهمن 1397


پروژه ترجمه برای "مترجم تایپیست پارسکدرز"

امتیاز 10.00 (ممتاز)

70,000 تومان

خریدار خوبی بودن به امید همکاری بیشتر


19 بهمن 1397


ترجمه "هفته 16 ام"

امتیاز 10.00 (ممتاز)

147,000 تومان

همکاری خوبی داشتیم. ممنون از کارفرمای محترم


19 بهمن 1397


ترجمه فارسی به انگلیسی داستان فارسی -2 // برای مجری دعوت شده

امتیاز 10.00 (ممتاز)

50,000 تومان

برای چندمین بار با ایشون همکاری می کنم و از همکاری با ایشون خرسندم. به امید موفقیت های روزافزون کارفرما


21 بهمن 1397


پاداش

52,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

4,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپروژه ترجمه برای 15-2

امتیاز 10.00 (ممتاز)

120,000 تومان

همکاری خوبی داشتیم. ممنون از کارفرمای محترم


14 بهمن 1397


ترجمه داستان کوتاه

بدون امتیاز

200,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.کرد زبان داریم اینجا؟

امتیاز 10.00 (ممتاز)

35,000 تومان

کار کردن باهاشون عالیه به امید همکاری های بیشتر


10 بهمن 1397


پاداش

8,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداش


8 بهمن 1397


پاداش

10,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداش


8 بهمن 1397


تایپ 3 صفحه و نیم تا آخر شب

امتیاز 10.00 (ممتاز)

5,000 تومان

کارشون خیلی راحت و مرتب بود


7 بهمن 1397


پروژه ترجمه برای "مترجم تایپیست پارسکدرز" هفته 15 ام

بدون امتیاز

96,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.پاداش

23,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداش


5 بهمن 1397


ترجمه فارسی به انگلیسی داستان های کتاب

امتیاز 10.00 (ممتاز)

50,000 تومان

از همکاری با ایشون خرسندم. به امید موفقیت های بیشتر کارفرما


8 بهمن 1397


ترجمه انگلیسی به فارسی

بدون امتیاز

85,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه انگلیسی به فارسی کتاب داستان

بدون امتیاز

35,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه روان کتاب داستان از فارسی به انگلیسی

بدون امتیاز

50,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.پروژه ترجمه برای تا فردا ساعت 9 شب

بدون امتیاز

40,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.چک کردن و اصلاح یک فایل ترجمه شده از فارسی به انگلیسی

بدون امتیاز

35,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.پروژه ترجمه هفته 14 قسمت دوم

امتیاز 10.00 (ممتاز)

80,000 تومان

بسیار از همکاری با ایشون خوشحال شدم.


1 بهمن 1397


پاداش

امتیاز 10.00 (ممتاز)

40,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداش


28 دی 1397


پروژه ترجمه برای "مترجم تایپیست پارسکدرز"

امتیاز 10.00 (ممتاز)

160,000 تومان

خریدار خوبی بودن به امید همکاری بیشتر


3 بهمن 1397


پروژه ترجمه هفتگی (هفته 13 ام)

بدون امتیاز

100,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.پاداش

50,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپروژه ترجمه برای مجری محترم "یاسر قدسی"

بدون امتیاز

130,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه برای مجری دعوت شده

امتیاز 10.00 (ممتاز)

50,000 تومان

همکاری بسیار خوبی بود .. کاملا منطقی برخورد میکنن


28 دی 1397ترجمه انگلیسی به فارسی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

50,000 تومان

خیلی خوب. به امید همکاری های آینده


22 دی 1397


پروژه ترجمه انگلیسی به فارسی

بدون امتیاز

150,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


23 دی 1397


کسی هست کارای اکسل و ورد بلد باشه؟

امتیاز 10.00 (ممتاز)

20,000 تومان

یک کارفرمای عالی و مهربان، و کارشون رو کاملا توضیح دادن بهم و خیلی خوشحالم از همکاری باهاشون به امیدهمکاری بیشتر


19 دی 1397


ترجمه برای مجری محترم "حسین رحیمی"

بدون امتیاز

70,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


30 دی 1397درست کردن فرمت فایل ترجمه شده ی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

6,000 تومان

ممنون از کارفرمای محترم


17 دی 1397


یک صفحه ترجمه انگلیسی به فارسی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

5,500 تومان

خیلی ممنونم از اعتمادتون


17 دی 1397


تایپ 3 داستان از کتاب

امتیاز 9.00 (عالی)

21,000 تومان

با تشکر از اعتماد شما.


16 دی 1397


ترجمه انگلیسی به کردی

بدون امتیاز

120,000 تومانپروژه ترجمه برای "مترجم تایپیست پارسکدرز"

امتیاز 10.00 (ممتاز)

120,000 تومان

خریدار خوبی بودن به امید همکاری بیشتر


22 دی 1397


پروژه ترجمه برای "مترجم تایپیست پارسکدرز"

امتیاز 10.00 (ممتاز)

100,000 تومان

خریدار خوبی بودن به امید همکاری بیشتر


6 دی 1397


ترجمه فارسی به انگلیسی تا فردا 7 صبح

بدون امتیاز

50,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه انگلیسی به فارسی (1800 کلمه)

امتیاز 10.00 (ممتاز)

25,000 تومان

از اینکه با ایشون همکاری کردم بسیار خوشحالم


28 آذر 1397


ترجمه انگلیسی فارسی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

8,500 تومان

مثل همیشه عالی


27 آذر 1397


پاداش

50,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشترجمه تا 7 صبح فردا

امتیاز 10.00 (ممتاز)

20,000 تومان

مثل همیشه خوش برخورد و عالی


27 آذر 1397


ترجمه انگلیسی فارسی یک داستان گودکانه

بدون امتیاز

30,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


24 آذر 1397


ترجمه برای مجری "مترجم & تایپیست پارسکدرز"

امتیاز 10.00 (ممتاز)

200,000 تومان

خریدار خوبی بودن به امید همکاری بیشتر


25 آذر 1397


جمع آوری اطلاعات جغرافیایی

بدون امتیاز

30,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.جمع آوری اطلاعات درباره محل زیر(امکان سنجی فقط درباره ی محل)

بدون امتیاز

33,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


8 آذر 1397


ترجمه برای مجری "مترجم & تایپیست پارسکدرز"

امتیاز 10.00 (ممتاز)

200,000 تومان

خریدار خیلی خوبی بودن به امید همکاری بیشتر


15 آذر 1397


ترجمه عکس ضمیمه شده

بدون امتیاز

25,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


4 آذر 1397


ترجمه انگلیسی به فارسی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

170,000 تومان

خریدار خیلی متشخصی هستند و خیلی منتظر شدن تا من کار رو انجام بدم به امید همکاری بیشتر


3 آذر 1397


ترجمه فارسی به انگلیسی مقاله پزشکی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

120,000 تومان

از همه لحاظ عالی. بسیار باخلاق و باشخصیت و هر لحظه پاسخگو به امید همکاری مجدد


3 آذر 1397


پاداش

10,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشتایپ از روی یک فایل صوتی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

20,000 تومان

بسیار عالی، ممنونم


24 آبان 1397


ترجمه 1 صفحه فارسی به انگلیسی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

12,000 تومان

خریدار خوبی بودن به امید همکاری بیشتر


21 آبان 1397


ویرایش و اصلاح یک فایل ترجمه شده

بدون امتیاز

100,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.رای داوری
داور پارسکدرز

ترجمه فارسی به انگلیسی 71

0.00 (بدون امتیاز)

400,000 تومان

مجری در مهلت مقرر قادر به ارسال حاصل کار نبود، پروژه با رای داوری لغو شد.


19 آبان 1397


ترجمه 10 صفحه

بدون امتیاز

40,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


18 آبان 1397


ترجمه انگلیسی به فارسی 48 ساعت

امتیاز 10.00 (ممتاز)

100,000 تومان

خیلی ممنون از اعتمادتون.


16 مهر 1397


8 صفحه ترجمه از فارسی به انگلیسی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

50,000 تومان

ممنون عالی بود همکاری با شما


8 مهر 1397


ترجمه 6 صفحه از فارسی به انگلیسی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

66,000 تومان

با وجود مشکلاتی که برای بنده پیش اومد و پروژه با تاخیر تحویل داده شد اما ایشون خیلی صبورانه با بنده برخورد کردند.


6 مهر 1397


ترجمه 4500 کلمه ای فارسی به انگلیسی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

120,000 تومان

مثل دفعه قبل عالی و خوش برخورد بسیار ممنونم از ایشون


28 شهریور 1397


ترجمه فارسی به انگلیسی (5000 کلمه تقریبا)

امتیاز 10.00 (ممتاز)

100,000 تومان

بسیار عالی و خوش برخورد.


24 شهریور 1397


یک صفحه از یک کتاب تاریخی 700 صفحه ای به عنوان نمونه

امتیاز 10.00 (ممتاز)

5,000 تومان

کار با ایشون خوبه.


20 شهریور 1397


پاداش

8,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشترجمه از فارسی به انگلیسی

امتیاز 9.00 (عالی)

170,000 تومان

عالی هستند از همه نظر


18 شهریور 1397


ترجمه از فارسی به انگلیسی تقریبا 5 صفحه

امتیاز 10.00 (ممتاز)

16,000 تومان

عالی بودن و خوش رفتار


14 شهریور 1397