فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 29 خرداد 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
AhwazSoft216279.78دعوت
F.Mohassel249409.81دعوت
mohammadmahdi192539.74دعوت
دکتر زهرا آقاجاني50679.61دعوت
Rash-887901088.03دعوت
دکتر استیو101519.50دعوت
مهراد موسوی422710.00دعوت
حميد++322319.86دعوت
گیلدا تِک33039.67دعوت
peyman193159.93دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.