فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 2 مهر 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
دکتر زهرا آقاجاني75229.62دعوت
AhwazSoft222359.78دعوت
F.Mohassel282389.82دعوت
mohammadmahdi192659.74دعوت
Rash-887901188.03دعوت
دکتر استیو101549.50دعوت
مهراد موسوی422610.00دعوت
حميد++322319.86دعوت
گیلدا تِک32949.67دعوت
1Coder183159.94دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.