تایپ تا دوشنبه

برای این درخواست   45   پیشنهاد توسط فریلنسرهای سایت ارسال شده است.


در پارسکدرز کارفرمایان سفارش پروژه می دهند تا توسط متخصصین عضو با قیمتی رقابتی انجام شود.


قیمت توافق شده: 11,000 تومان

شرح پروژه:

سلام تایپ فایل پیوست رو تا دوشنبه میخوام

قیمت نجومی هم ندین خواهشا


لیست پیشنهادهای فریلنسرها

صحرا

فریلنسر نقره‌ای

فریلنسر نقره‌ای

11,000 تومان

امتیاز 9.90 (ممتاز) از 154 رای
پروژه موفق : 235
رتبه: 169
سه روز پیش

forouzan

فریلنسر نقره‌ای

فریلنسر نقره‌ای

15,000 تومان

امتیاز 9.96 (ممتاز) از 27 رای
پروژه موفق : 42
رتبه: 359
پنج روز پیش

مهسا وحیدی

فریلنسر نقره‌ای

فریلنسر نقره‌ای

30,000 تومان

امتیاز 10.00 (ممتاز) از 1 رای
پروژه موفق : 9
رتبه: 1558
پنج روز پیش

Ali.IronMan

فریلنسر برنزی

فریلنسر برنزی

15,000,000 تومان

امتیاز 10.00 (ممتاز) از 1 رای
پروژه موفق : 3
رتبه: 1423
شش روز پیش

30,000 تومان

امتیاز 10.00 (ممتاز) از 1 رای
پروژه موفق : 6
رتبه: 1608
پنج روز پیش

haniye moghaddam

فریلنسر نقره‌ای

فریلنسر نقره‌ای

35,000 تومان

امتیاز 10.00 (ممتاز) از 9 رای
پروژه موفق : 20
رتبه: 592
پنج روز پیش

محمد هادی شریفانی

فریلنسر برنزی

فریلنسر برنزی

15,000,000 تومان

امتیاز 10.00 (ممتاز) از 2 رای
پروژه موفق : 3
رتبه: 1508
پنج روز پیش

ZahraFB

فریلنسر برنزی

فریلنسر برنزی

15,000,000 تومان

امتیاز 10.00 (ممتاز) از 1 رای
پروژه موفق : 9
رتبه: 1148
شش روز پیش

امیرعلی شعبانی

فریلنسر برنزی

فریلنسر برنزی

15,000,000 تومان

0.00 (بدون امتیاز)
پروژه موفق : 0
رتبه: 168128
شش روز پیش

کاربر137387

فریلنسر برنزی

فریلنسر برنزی

40,000,000 تومان

0.00 (بدون امتیاز)
پروژه موفق : 0
رتبه: 169674
پنج روز پیش

PMSA-TR

فریلنسر برنزی

فریلنسر برنزی

25,000 تومان

0.00 (بدون امتیاز)
پروژه موفق : 0
رتبه: 109083
پنج روز پیش

she

کاربر عادی

کاربر عادی

40,000,000 تومان

0.00 (بدون امتیاز)
پروژه موفق : 1
رتبه: 171240
شش روز پیش

s.ebrahime

فریلنسر برنزی

فریلنسر برنزی

15,000 تومان

امتیاز 9.44 (عالی) از 75 رای
پروژه موفق : 103
رتبه: 445
پنج روز پیش

کاربر57814

فریلنسر برنزی

فریلنسر برنزی

15,000,000 تومان

امتیاز 9.29 (عالی) از 25 رای
پروژه موفق : 77
رتبه: 520
شش روز پیش

Alireza Lancer

فریلنسر برنزی

فریلنسر برنزی

15,000,000 تومان

0.00 (بدون امتیاز)
پروژه موفق : 2
رتبه: 152777
پنج روز پیش

امیرحسین اسدی

فریلنسر نقره‌ای

فریلنسر نقره‌ای

15,000,000 تومان

امتیاز 9.62 (ممتاز) از 39 رای
پروژه موفق : 53
رتبه: 94
شش روز پیش

ابوالفضل ورمیرا

فریلنسر برنزی

فریلنسر برنزی

15,000,000 تومان

0.00 (بدون امتیاز)
پروژه موفق : 0
رتبه: 154585
پنج روز پیش

mostafa534

فریلنسر نقره‌ای

فریلنسر نقره‌ای

35,000 تومان

امتیاز 10.00 (ممتاز) از 3 رای
پروژه موفق : 33
رتبه: 1493
پنج روز پیش

بهناز رحیم پور

فریلنسر برنزی

فریلنسر برنزی

70,000 تومان

0.00 (بدون امتیاز)
پروژه موفق : 2
رتبه: 153919
پنج روز پیش

PariZangeneh

فریلنسر برنزی

فریلنسر برنزی

15,000,000 تومان

0.00 (بدون امتیاز)
پروژه موفق : 0
رتبه: 152598
شش روز پیش

هلیا - تایپیست حرفه‌ای

فریلنسر نقره‌ای

فریلنسر نقره‌ای

15,000,000 تومان

امتیاز 9.91 (ممتاز) از 146 رای
پروژه موفق : 235
رتبه: 158
شش روز پیش

پسر همه کاره

فریلنسر نقره‌ای

فریلنسر نقره‌ای

15,000,000 تومان

امتیاز 6.33 (بالای متوسط) از 12 رای
پروژه موفق : 75
رتبه: 151456
شش روز پیش

sinalotfi1370

فریلنسر نقره‌ای

فریلنسر نقره‌ای

15,000,000 تومان

0.00 (بدون امتیاز)
پروژه موفق : 21
رتبه: 170441
شش روز پیش

mr.all

فریلنسر برنزی

فریلنسر برنزی

15,000,000 تومان

امتیاز 8.00 (بسیار خوب) از 4 رای
پروژه موفق : 8
رتبه: 1452
شش روز پیش

Solmaz _Soltani

فریلنسر نقره‌ای

فریلنسر نقره‌ای

15,000,000 تومان

امتیاز 8.78 (عالی) از 18 رای
پروژه موفق : 29
رتبه: 303
شش روز پیش

مشاور پروژه

فریلنسر برنزی

فریلنسر برنزی

15,000,000 تومان

0.00 (بدون امتیاز)
پروژه موفق : 5
رتبه: 175768
شش روز پیش

احمد تایپیست

فریلنسر برنزی

فریلنسر برنزی

15,000,000 تومان

امتیاز 9.50 (ممتاز) از 2 رای
پروژه موفق : 5
رتبه: 1276
شش روز پیش

کاربر151803

فریلنسر برنزی

فریلنسر برنزی

15,000,000 تومان

0.00 (بدون امتیاز) از 1 رای
پروژه موفق : 2
رتبه: 16924
پنج روز پیش

ftmearbnjd

فریلنسر برنزی

فریلنسر برنزی

15,000,000 تومان

0.00 (بدون امتیاز)
پروژه موفق : 0
رتبه: 152571
شش روز پیش

sahar hamidy

فریلنسر برنزی

فریلنسر برنزی

15,000,000 تومان

0.00 (بدون امتیاز)
پروژه موفق : 0
رتبه: 166152
پنج روز پیش

Mohammadhs6

فریلنسر برنزی

فریلنسر برنزی

15,000,000 تومان

0.00 (بدون امتیاز)
پروژه موفق : 0
رتبه: 152268
پنج روز پیش

Hanii_Rsh

فریلنسر برنزی

فریلنسر برنزی

15,000,000 تومان

0.00 (بدون امتیاز)
پروژه موفق : 0
رتبه: 154638
شش روز پیش

nazila_nv

فریلنسر نقره‌ای

فریلنسر نقره‌ای

15,000,000 تومان

امتیاز 10.00 (ممتاز) از 3 رای
پروژه موفق : 6
رتبه: 1111
شش روز پیش

be.rahnama

فریلنسر برنزی

فریلنسر برنزی

15,000,000 تومان

0.00 (بدون امتیاز)
پروژه موفق : 0
رتبه: 152241
شش روز پیش

خرسندی

فریلنسر برنزی

فریلنسر برنزی

15,000,000 تومان

امتیاز 9.80 (ممتاز) از 5 رای
پروژه موفق : 5
رتبه: 947
شش روز پیش

zoha Hashemi

فریلنسر برنزی

فریلنسر برنزی

15,000,000 تومان

امتیاز 8.75 (عالی) از 4 رای
پروژه موفق : 5
رتبه: 1204
شش روز پیش

arttab

فریلنسر نقره‌ای

فریلنسر نقره‌ای

15,000,000 تومان

امتیاز 9.77 (ممتاز) از 13 رای
پروژه موفق : 14
رتبه: 261
پنج روز پیش

FreeLancer_93

فریلنسر برنزی

فریلنسر برنزی

15,000,000 تومان

امتیاز 10.00 (ممتاز) از 2 رای
پروژه موفق : 7
رتبه: 1267
شش روز پیش

Master2020

فریلنسر نقره‌ای

فریلنسر نقره‌ای

15,000,000 تومان

امتیاز 9.89 (ممتاز) از 9 رای
پروژه موفق : 14
رتبه: 823
شش روز پیش

بانوي ايراني

فریلنسر برنزی

فریلنسر برنزی

24,000 تومان

امتیاز 9.89 (ممتاز) از 36 رای
پروژه موفق : 73
رتبه: 397
پنج روز پیش

Ariweb

فریلنسر برنزی

فریلنسر برنزی

15,000,000 تومان

امتیاز 3.00 (ضعیف) از 1 رای
پروژه موفق : 0
رتبه: 151361
شش روز پیش

nfh

فریلنسر برنزی

فریلنسر برنزی

15,000,000 تومان

امتیاز 9.78 (ممتاز) از 9 رای
پروژه موفق : 20
رتبه: 1031
پنج روز پیش

کاربر169348

فریلنسر برنزی

فریلنسر برنزی

20,000 تومان

امتیاز 8.00 (بسیار خوب) از 4 رای
پروژه موفق : 15
رتبه: 1590
پنج روز پیش

فاطمه ابراهیم خانی

فریلنسر برنزی

فریلنسر برنزی

15,000,000 تومان

0.00 (بدون امتیاز)
پروژه موفق : 0
رتبه: 154714
شش روز پیش

Azim hakimi

فریلنسر برنزی

فریلنسر برنزی

12,000,000 تومان

0.00 (بدون امتیاز)
پروژه موفق : 0
رتبه: 154827
پنج روز پیش

Zahra alavi

فریلنسر برنزی

فریلنسر برنزی

15,000,000 تومان

امتیاز 10.00 (ممتاز) از 2 رای
پروژه موفق : 9
رتبه: 1459
شش روز پیش

MasomeHoseini

فریلنسر برنزی

فریلنسر برنزی

15,000 تومان

امتیاز 10.00 (ممتاز) از 7 رای
پروژه موفق : 13
رتبه: 1221
پنج روز پیش
+8500
+50371

پارسکدرز چی هست و چه کارهایی در اون انجام میشه؟

ما رابط تقاضا و اجرا هستیم. در پارسکدرز خریداران درخواست خود را به صورت عمومی یا خصوصی مطرح می کنند تا توسط مجریان انجام شود. هر کاری که بتوان در بستر اینترنت انجامش داد. کارهایی از قبیل:

فعالیت به عنوان مجری یا فریلنسر

اگر توانایی انجام کارهای سفارش داده شده از جانب خریداران رو داری می تونی اقدام به کسب در آمد از پارسکدرز کنی. از تایپ و ترجمه گرفته تا طراحی گرافیکی، برنامه نویسی و پیاده سازی سیستم های بزرگ.

پارسکدرز با استفاده از سیستم مالی گروگذاری وجه امنیت مالی طرفین را تضمین می کند. این به این معنی است که شما پس از اطمینان از انجام صحیح پروژه حتما هزینه انجام کار را دریافت می کنید.

فعالیت به عنوان کارفرما یا خریدار

اگر پروژه ای برای انجام داری و قصد داری انجام اون رو به افراد حرفه ای بسپاری کافیه که در پارسکدرز عضو بشی و درخواست خودت رو ثبت کنی تا مجری ها اون رو ببیند و برات پیشنهاد ارسال کنند.

پارسکدرز علاوه بر داشتن نماد اعتماد دو ستاره با استفاده از سیستم مالی گروگذاری وجه، امنیت مالی طرفین را تضمین می کند. این به این معنی است که شما پس از اطمینان از انجام صحیح پروژه خود وجه را آزاد خواهید کرد. همچنین شما می توانید جهت اطمینان بیشتر از مجری بخواهید تا ضمانتی بابت تخصص خود گرو بگذارد.