مشاهده پروفایل مسعود جهانی

امروز 30 اردیبهشت 1397

پایان نامه برق ، مکانیک، عمران، حسابداری، مدیریت، کشاورزی، روانشناسی، کامپیوتر)

مقاله ( داخلی و خارجی)


تایپ فایل های پیوست

بدون امتیاز

5,000 تومان

پروژه خاتمه یافته اما هیچ امتیازی برای آن ثبت نشده است.ترجمه تا سه شنبه

بدون امتیاز

40,000 تومان

پروژه خاتمه یافته اما هیچ امتیازی برای آن ثبت نشده است.ترجمه فایل ضمیمه

بدون امتیاز

15,000 تومان

پروژه خاتمه یافته اما هیچ امتیازی برای آن ثبت نشده است.ترجمه مقاله

بدون امتیاز

45,000 تومان

پروژه خاتمه یافته اما هیچ امتیازی برای آن ثبت نشده است.ترجمه پرستاری

امتیاز 10.00 (ممتاز)

25,000 تومان

عالی و محترم هستند


1 اردیبهشت 1397


ترجمه علوم تربیتی

بدون امتیاز

14,000 تومان

پروژه خاتمه یافته اما هیچ امتیازی برای آن ثبت نشده است.ترجمه پرستاری تا فردا شب

امتیاز 10.00 (ممتاز)

18,000 تومان

از همکاری باهاشون خوشحالم


28 فروردین 1397


ترجمه برای مجری asadi4444

امتیاز 10.00 (ممتاز)

12,000 تومان

در همکاری با مجری، شخصیت بسیار محترمی دارند


27 فروردین 1397


ترجمه رشته کامپیوتر

بدون امتیاز

12,000 تومان

پروژه خاتمه یافته اما هیچ امتیازی برای آن ثبت نشده است.ترجمه دو مقاله کامپیوتری

بدون امتیاز

22,000 تومان

پروژه خاتمه یافته اما هیچ امتیازی برای آن ثبت نشده است.ترجمه فایل پیوست رشته پرستاری

بدون امتیاز

35,000 تومان

پروژه خاتمه یافته اما هیچ امتیازی برای آن ثبت نشده است.ترجمه مهندسی مواد

بدون امتیاز

70,000 تومان

پروژه خاتمه یافته اما هیچ امتیازی برای آن ثبت نشده است.ترجمه حسابداری 2

بدون امتیاز

55,000 تومان

پروژه خاتمه یافته اما هیچ امتیازی برای آن ثبت نشده است.ترجمه روان

بدون امتیاز

30,000 تومان

پروژه خاتمه یافته اما هیچ امتیازی برای آن ثبت نشده است.ترجمه پرستاری 5

بدون امتیاز

25,000 تومان

پروژه خاتمه یافته اما هیچ امتیازی برای آن ثبت نشده است.ترجمه پرستاری 1

بدون امتیاز

20,000 تومان

پروژه خاتمه یافته اما هیچ امتیازی برای آن ثبت نشده است.ترجمه پرستاری 3

بدون امتیاز

36,000 تومان

پروژه خاتمه یافته اما هیچ امتیازی برای آن ثبت نشده است.ترجمه پرستاری 4

بدون امتیاز

35,000 تومان

پروژه خاتمه یافته اما هیچ امتیازی برای آن ثبت نشده است.ترجمه پرستاری2

بدون امتیاز

35,000 تومان

پروژه خاتمه یافته اما هیچ امتیازی برای آن ثبت نشده است.ترجمه پرستاری 1

بدون امتیاز

30,000 تومان

پروژه خاتمه یافته اما هیچ امتیازی برای آن ثبت نشده است.مقاله با عنوان Introduction of a new type of metal foam (Metallic bubble wrap)

بدون امتیاز

16,000 تومان

پروژه خاتمه یافته اما هیچ امتیازی برای آن ثبت نشده است.ترجمه فایل پیوست

بدون امتیاز

25,000 تومان

پروژه خاتمه یافته اما هیچ امتیازی برای آن ثبت نشده است.ترجمه پرستاری 7

بدون امتیاز

20,000 تومان

پروژه خاتمه یافته اما هیچ امتیازی برای آن ثبت نشده است.ترجمه پرستاری 5

بدون امتیاز

25,000 تومان

پروژه خاتمه یافته اما هیچ امتیازی برای آن ثبت نشده است.ترجمه رشته پرستاری6

بدون امتیاز

49,000 تومان

پروژه خاتمه یافته اما هیچ امتیازی برای آن ثبت نشده است.ترجمه رشته پرستاری4

بدون امتیاز

22,000 تومان

پروژه خاتمه یافته اما هیچ امتیازی برای آن ثبت نشده است.ترجمه متن زیر تا ساعت 4

امتیاز 10.00 (ممتاز)

5,900 تومان

اقا مسعود خیلی بامعرفت ، عزیز و کاردرست هستن اروز موفقیت دارم براوشون


10 اسفند 1396


ترجمه چکیده

بدون امتیاز

5,000 تومان

پروژه خاتمه یافته اما هیچ امتیازی برای آن ثبت نشده است.ترجمه2 تا امشب

بدون امتیاز

20,000 تومان

پروژه خاتمه یافته اما هیچ امتیازی برای آن ثبت نشده است.ترجمه 1 تا امشب

بدون امتیاز

20,000 تومان

پروژه خاتمه یافته اما هیچ امتیازی برای آن ثبت نشده است.ترجمه 3 تا فردا ظهر

بدون امتیاز

22,000 تومان

پروژه خاتمه یافته اما هیچ امتیازی برای آن ثبت نشده است.ترجمه 2 - رشته پرستاری

بدون امتیاز

25,000 تومان

پروژه خاتمه یافته اما هیچ امتیازی برای آن ثبت نشده است.تایپ 4 صفحه با لاتکس

بدون امتیاز

12,000 تومان

پروژه خاتمه یافته اما هیچ امتیازی برای آن ثبت نشده است.پاداش

3,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشترجمه چکیده رشته فیزیک

بدون امتیاز

7,500 تومان

پروژه خاتمه یافته اما هیچ امتیازی برای آن ثبت نشده است.نوشتن گزارش کار برای سه برنامه سيشارپ پیوست شده تا امروز

بدون امتیاز

20,000 تومان

پروژه خاتمه یافته اما هیچ امتیازی برای آن ثبت نشده است.ترجمه 4 صفحه

بدون امتیاز

20,000 تومان

پروژه خاتمه یافته اما هیچ امتیازی برای آن ثبت نشده است.طراحی فرم های زیر با سی شارپ و اکسس

امتیاز 10.00 (ممتاز)

25,000 تومان

خریدار بسیار محترمی بودن.همکاری خوبی بود.به امید همکاری های بعدی


29 دی 1396


پروژه کلاسی با #C و SQL

بدون امتیاز

5,000 تومان

پروژه خاتمه یافته اما هیچ امتیازی برای آن ثبت نشده است.ترجمه دو صفحه تا فردا

امتیاز 10.00 (ممتاز)

9,000 تومان

همکاری خوبی بود و وجه را به سرعت آزاد کردند. ممنونم


27 دی 1396


ترجمه فایل ضمیمه تا 27م

امتیاز 10.00 (ممتاز)

60,000 تومان

خیلی عالی


1 بهمن 1396


رای داوری
داور پارسکدرز

تایپ تا ساعت 7

0.00 (بدون امتیاز)

6,000 تومان

پروژه در موعد مقرر انجام نشد و به درخواست خریدار گروگذاری لغو شد.


25 دی 1396


ترجمه 5 صفحه

بدون امتیاز

32,000 تومان

پروژه خاتمه یافته اما هیچ امتیازی برای آن ثبت نشده است.ترجمه فارسی به انگلیسی تا امروز غروب

امتیاز 10.00 (ممتاز)

12,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


27 دی 1396


تایپ فارسی

بدون امتیاز

7,000 تومان

پروژه خاتمه یافته اما هیچ امتیازی برای آن ثبت نشده است.


24 دی 1396


ترجمه فایل ضمیمه1

امتیاز 10.00 (ممتاز)

110,000 تومان

همکاری خوبی بود،به امید همکاری های بعدی با ایشان.


25 دی 1396


تایپ متن انگلیسی ضمیمه

امتیاز 10.00 (ممتاز)

7,000 تومان

محترم و سریع در پرداخت. به امید همکاری مجدد


23 دی 1396


رای داوری
داور پارسکدرز

تایپ شماره 3

0.00 (بدون امتیاز)

6,000 تومان

مجری پاسخگو نبود و نسبت به تحویل پروژه اقدام نکرد. به درخواست خریدار گروگذاری لغو شد.


23 دی 1396


رای داوری
داور پارسکدرز

تایپ شماره 1

0.00 (بدون امتیاز)

6,000 تومان

مجری پاسخگو نبود و نسبت به تحویل پروژه اقدام نکرد. به درخواست خریدار گروگذاری لغو شد.


23 دی 1396


پاداش

25,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشتایپ شماره 2

بدون امتیاز

8,000 تومان

پروژه خاتمه یافته اما هیچ امتیازی برای آن ثبت نشده است.پاداش

3,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشتایپ 50 صفحه تا فردا

امتیاز 10.00 (ممتاز)

18,000 تومان

همکاری خوبی بود و وجه رو به سرعت آزاد کردن، ممنونم


18 دی 1396


تایپ با لاتکس شمره 2

امتیاز 9.00 (عالی)

15,000 تومان

همکار خوبی هستند


18 دی 1396


برنامه نویسی با سی شارپ و اکسس

بدون امتیاز

30,000 تومان

پروژه خاتمه یافته اما هیچ امتیازی برای آن ثبت نشده است.ترجمه قسمت های علامت زده شده در فایل پیوست

امتیاز 3.00 (ضعیف)

15,000 تومان

راضی نبودم ازشون به هرصورت موفق باشن


13 دی 1396


40 صفحه متن تا یکشنبه بعد از ظهر

بدون امتیاز

18,000 تومان

پروژه خاتمه یافته اما هیچ امتیازی برای آن ثبت نشده است.ترجمه با عنوان The Millennium Villages Project and Local Land Values

بدون امتیاز

40,000 تومان

پروژه خاتمه یافته اما هیچ امتیازی برای آن ثبت نشده است.ترجمه 6 صفحه

امتیاز 10.00 (ممتاز)

25,000 تومان

بسیار خریدار محترمی هستند ب امید همکاری هر چه بیشتر


22 دی 1396


تایپ با لاتکس

بدون امتیاز

15,000 تومان

پروژه خاتمه یافته اما هیچ امتیازی برای آن ثبت نشده است.پاداش

8,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشترجمه چکیده و نتیجه گیری

امتیاز 10.00 (ممتاز)

6,000 تومان

خیلی عالی و منصف هستند. از همکاری با ایشان خرسندیم


3 دی 1396


پاداش

7,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشطراحی فایل ضمیمه با فتوشاپ یا کورل (هرکدوم راحت ترید و البته قیمت کمتر)

بدون امتیاز

20,000 تومان

پروژه خاتمه یافته اما هیچ امتیازی برای آن ثبت نشده است.تایپ حدود 37 صفحه متن دست نویس

امتیاز 10.00 (ممتاز)

8,000 تومان

ممنون ازشون


2 دی 1396


ترجمه 5 صفحه ضمیمه 1

امتیاز 10.00 (ممتاز)

50,000 تومان

خریدار بسیار محترمی هستند. همکاری با ایشون مایه‌ی خرسندی بود به امید همکاری های هرچه بیشتر


2 دی 1396


تایپ با لاتکس

بدون امتیاز

15,000 تومان

پروژه خاتمه یافته اما هیچ امتیازی برای آن ثبت نشده است.یک انیمیشن 30 ثانیه ای با آدوب فلش

بدون امتیاز

20,000 تومان

پروژه خاتمه یافته اما هیچ امتیازی برای آن ثبت نشده است.ترجمه فایل ضمیمیه 2

بدون امتیاز

25,000 تومان

پروژه خاتمه یافته اما هیچ امتیازی برای آن ثبت نشده است.


4 دی 1396


ترجمه یک صفحه تا ساعت 4

امتیاز 10.00 (ممتاز)

5,000 تومان

سریع در پرداخت و خوش حساب. ممنونم


29 آذر 1396


ترجمه چکیده تا غروب (کار بعد از تایید استاد تایید می شود)

بدون امتیاز

5,000 تومان

پروژه خاتمه یافته اما هیچ امتیازی برای آن ثبت نشده است.انجام الگوریتم فایل پیوست شده با نرم افزار مطلب

بدون امتیاز

10,000 تومان

پروژه خاتمه یافته اما هیچ امتیازی برای آن ثبت نشده است.تایپ 12 صفحه دست نویس 12 تا غروب

امتیاز 10.00 (ممتاز)

5,000 تومان

همکاری خوبی بود ممنونم از ایشون


23 آذر 1396


نوشتن منابع با نرم افزار endnote

بدون امتیاز

8,000 تومان

پروژه خاتمه یافته اما هیچ امتیازی برای آن ثبت نشده است.پاور پوینت با عنوان مصالح ساختمانی مدرن

امتیاز 8.00 (بسیار خوب)

10,000 تومان

خیلی ککنون


12 آذر 1396


ترجمه با عنوان Porous hydroxyapatite for artificial bone applications

امتیاز 10.00 (ممتاز)

25,000 تومان

بسیار محترم در همکاری هستند


12 آذر 1396


تایپ 30 صفحه عکس ضمیمه شده

امتیاز 10.00 (ممتاز)

18,000 تومان

صبور و متین. خوشحال شدم از همکاری


6 آذر 1396


ترجمه فایل ضمیمه با عنوان تا یکشنبه یا نهایتا دوشنبه صبحActivity-based cost management for design and development stage

بدون امتیاز

40,000 تومان

پروژه خاتمه یافته اما هیچ امتیازی برای آن ثبت نشده است.تایپ فایل ضمیمه 3

امتیاز 10.00 (ممتاز)

15,000 تومان

بسیار عالی بودن.


3 آذر 1396


رای داوری
داور پارسکدرز

تایپ فایل ضمیمه 4

0.00 (بدون امتیاز)

9,000 تومان

مجری نسبت به تحویل پروژه اقدام نکرد و با درخواست خریدار گروگذاری لغو شد.


1 آذر 1396


ترجمه چکیده پایان نامه

امتیاز 10.00 (ممتاز)

7,000 تومان

بسیار عالی


2 آذر 1396


رای داوری
داور پارسکدرز

ترجمه انگلیسی فایل ضمیمه تا امشب

0.00 (بدون امتیاز)

7,000 تومان

مجری در موعد توافق شده نسبت به تحویل پروژه اقدام نکرد.


1 آذر 1396


پاداش

6,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشرای داوری
داور پارسکدرز

تایپ تعدادی سوال ترمودینامیک (فرمولی)

0.00 (بدون امتیاز)

6,000 تومان

مجری به دلیل مشکل شخصی موفق به تکمیل کار نشد و به دلیل محدودیت زمانی خریدار گروگذاری لغو شد.


25 آبان 1396


ترجمه فایل ضمیمه 1

بدون امتیاز

15,000 تومان

پروژه خاتمه یافته اما هیچ امتیازی برای آن ثبت نشده است.ترجمه فایل ضمیمه2

بدون امتیاز

14,000 تومان

پروژه خاتمه یافته اما هیچ امتیازی برای آن ثبت نشده است.ترجمه چکیده فارسی به انگلیسی2

بدون امتیاز

5,000 تومان

پروژه خاتمه یافته اما هیچ امتیازی برای آن ثبت نشده است.تایپ فایل ضمیمه 1

بدون امتیاز

10,000 تومان

پروژه خاتمه یافته اما هیچ امتیازی برای آن ثبت نشده است.


14 آبان 1396


پاداش

5,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشتایپ 18 صفحه دست نویس

امتیاز 10.00 (ممتاز)

5,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


26 شهریور 1396


رای داوری
داور پارسکدرز

تایپ 18 صفحه دست نویس

0.00 (بدون امتیاز)

5,000 تومان

لغو گروگذاری به صورت توافقی


26 شهریور 1396ترجمه چکیده و نتیجه گیری مقالات فایل ضمیمه

بدون امتیاز

28,000 تومان

پروژه خاتمه یافته اما هیچ امتیازی برای آن ثبت نشده است.


27 شهریور 1396


پاداش

5,350 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشترجمه چکیده پایان نامه

بدون امتیاز

5,000 تومان

پروژه خاتمه یافته اما هیچ امتیازی برای آن ثبت نشده است.تایپ کتاب 2

امتیاز 7.00 (خوب)

20,000 تومان

باحوصله .خیلی خوب


4 شهریور 1396


تایپ کتاب 4

بدون امتیاز

20,000 تومان

پروژه خاتمه یافته اما هیچ امتیازی برای آن ثبت نشده است.تایپ کتاب 1

امتیاز 10.00 (ممتاز)

30,000 تومان

برای شروع پروژه و مجری خوبی بودند....


3 شهریور 1396


تایپ کتاب 3

بدون امتیاز

30,000 تومان

پروژه خاتمه یافته اما هیچ امتیازی برای آن ثبت نشده است.ترجمه با عنوان Chemotherapy for advanced biliary tract carcinoma

امتیاز 10.00 (ممتاز)

23,000 تومان

کار با ایشان بی دردسر بود. ممنون


25 مرداد 1396


ترجمه مقاله ضمیمه با عنوان A CZT-based blood counter for quantitative molecular imaging

امتیاز 10.00 (ممتاز)

35,000 تومان

بسیار عالی. به امید همکاری های بیشتر


24 مرداد 1396


ترجمه فایل ضمیمه

امتیاز 10.00 (ممتاز)

35,000 تومان

ممنون از اعتماد شما


23 مرداد 1396


ترجمه قسمتهایی از فایل زیر

امتیاز 10.00 (ممتاز)

10,000 تومان

کار خوبی بود.


23 مرداد 1396


ترجمه با عنوان Physical activity and risk of breast cancer,

بدون امتیاز

20,000 تومان

پروژه خاتمه یافته اما هیچ امتیازی برای آن ثبت نشده است.


17 مرداد 1396


ترجمه بخش هایی از یه کتاب

بدون امتیاز

35,000 تومان

پروژه خاتمه یافته اما هیچ امتیازی برای آن ثبت نشده است.


17 مرداد 1396


ترجمه قسمتهایی از چند مقاله

بدون امتیاز

40,000 تومان

پروژه خاتمه یافته اما هیچ امتیازی برای آن ثبت نشده است.


15 مرداد 1396


رای داوری
داور پارسکدرز

ترجمه قسمتهایی از چند مقاله

0.00 (بدون امتیاز)

5,000 تومان

مجری در موعد مقرر نسبت به تحویل پروژه اقدام نکرد.


9 مرداد 1396


19 صفحه ترجمه رشته مهندسی مواد

بدون امتیاز

50,000 تومان

پروژه خاتمه یافته اما هیچ امتیازی برای آن ثبت نشده است.


7 مرداد 1396


پاداش

8,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشترجمه هر دو فایل زمیمه

امتیاز 10.00 (ممتاز)

45,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


7 مرداد 1396


خلاصه سازی چند مقاله و ترکیب آنها

بدون امتیاز

15,000 تومان

پروژه خاتمه یافته اما هیچ امتیازی برای آن ثبت نشده است.تایپ 72 صفحه متن فیلم نامه رقص در غبار

بدون امتیاز

14,000 تومان

پروژه خاتمه یافته اما هیچ امتیازی برای آن ثبت نشده است.


26 تیر 1396


تایپ 108 صفحه A5

امتیاز 10.00 (ممتاز)

16,200 تومان

تشکر از شما


26 تیر 1396


تایپ حدود 75صفحه متن فیلم نامه شهر زیبا

امتیاز 10.00 (ممتاز)

11,250 تومان

تشکراز شما


26 تیر 1396


ترجمه 8 صفحه برق

امتیاز 10.00 (ممتاز)

25,000 تومان

از همکاری با ایشان خرسندم


15 تیر 1396


پاداش

20,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداش150 صفحه انگلیسی تک ستونی رشته مهندسی مواد (با احتساب شکل ها) در قالب 5 فایل مجزا

بدون امتیاز

140,000 تومان

پروژه خاتمه یافته اما هیچ امتیازی برای آن ثبت نشده است.


17 مرداد 1396


پاداش

18,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشتایپ فایل ضمیمه شده

امتیاز 10.00 (ممتاز)

20,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


12 تیر 1396


ترجمه یک صفحه فارسی به انگلیسی

بدون امتیاز

6,000 تومان

پروژه خاتمه یافته اما هیچ امتیازی برای آن ثبت نشده است.برنامه نویسی با سی شارپ

امتیاز 10.00 (ممتاز)

25,000 تومان

کارفرمای با شخصیت و متعهد


10 تیر 1396


ترجمه 9 صفحه مدیریت

بدون امتیاز

20,000 تومان

پروژه خاتمه یافته اما هیچ امتیازی برای آن ثبت نشده است.پاداش

25,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشترجمه دو مقاله مدیریت. یکی 8 صفحه و یکی هم 4 صفحه

بدون امتیاز

25,000 تومان

پروژه خاتمه یافته اما هیچ امتیازی برای آن ثبت نشده است.تایپ 80 صفحه متن فارسی ساده تا شنبه

بدون امتیاز

18,000 تومان

پروژه خاتمه یافته اما هیچ امتیازی برای آن ثبت نشده است.ادامه تایپ فیلم نامه جدایی نادر از سیمین به صورت ورد

بدون امتیاز

15,000 تومان

پروژه خاتمه یافته اما هیچ امتیازی برای آن ثبت نشده است.تایپ فیلم نامه جدایی نادر از سیمین به صورت ورد

بدون امتیاز

30,000 تومان

پروژه خاتمه یافته اما هیچ امتیازی برای آن ثبت نشده است.تایپ 10 صفحه تا دو شنبه غروب

بدون امتیاز

15,000 تومان

پروژه خاتمه یافته اما هیچ امتیازی برای آن ثبت نشده است.رای داوری
داور پارسکدرز

تایپ 10 صفحه تا دو شنبه غروب

0.00 (بدون امتیاز)

5,000 تومان

میان خریدار و مجری توافق لازم صورت نگرفت و با درخواست طرفین گروگذاری لغو شد.


29 خرداد 1396


پاداش

7,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشتایپ 60 صفحه دستنویس تا جمعه غروب

امتیاز 10.00 (ممتاز)

10,000 تومان

توضیحات کافی و رعایت انصاف و ادب در پیام‌هایشان


26 خرداد 1396


حل مسئله با نرم افزار فورترن

بدون امتیاز

35,000 تومان

پروژه خاتمه یافته اما هیچ امتیازی برای آن ثبت نشده است.تایپ 44 صفحه تا جمعه بعد از ظهر

امتیاز 10.00 (ممتاز)

9,000 تومان

همکاری خوبی بود


25 خرداد 1396


تایپ از روی عکس 1

امتیاز 10.00 (ممتاز)

19,000 تومان

خریدار خوبی بودن به امید همکاری بیشتر


20 خرداد 1396


تایپ از روی عکس 2

بدون امتیاز

15,000 تومان

پروژه خاتمه یافته اما هیچ امتیازی برای آن ثبت نشده است.تایپ 16 صفحه متن

امتیاز 10.00 (ممتاز)

7,200 تومان

خریدار خوبی بودم به امید همکاری بیشتر


18 خرداد 1396


تایپ 21 صفحه

بدون امتیاز

6,300 تومان

پروژه خاتمه یافته اما هیچ امتیازی برای آن ثبت نشده است.


17 خرداد 1396


ترجمه مقاله محیط زیست 2

بدون امتیاز

50,000 تومان

پروژه خاتمه یافته اما هیچ امتیازی برای آن ثبت نشده است.


20 خرداد 1396


ترجمه مقاله 1

امتیاز 10.00 (ممتاز)

15,000 تومان

همکاری بسیار خوبی بود


12 خرداد 1396


ارائه خلاصه ای از مقاله (مدیریت بازرگانی)

امتیاز 9.00 (عالی)

22,000 تومان

به امید همکاری


9 خرداد 1396


ترجمه زیست محیطی

بدون امتیاز

16,200 تومان

پروژه خاتمه یافته اما هیچ امتیازی برای آن ثبت نشده است.شبیه سازی چند مدار

امتیاز 10.00 (ممتاز)

27,000 تومان

برای دومین بار هم همکاری خوبی بود


6 خرداد 1396


ترجمه مقاله ای با عنوان :Nanotechnology for Sustainable Wastewater Treatment

بدون امتیاز

14,000 تومان

پروژه خاتمه یافته اما هیچ امتیازی برای آن ثبت نشده است.


2 خرداد 1396


ترجمه دو فایل مختلف

بدون امتیاز

8,000 تومان

پروژه خاتمه یافته اما هیچ امتیازی برای آن ثبت نشده است.ترجمه تخصصی میکروبیولوژی

بدون امتیاز

18,000 تومان

پروژه خاتمه یافته اما هیچ امتیازی برای آن ثبت نشده است.


17 اردیبهشت 1396


ترجمه تخصصی

امتیاز 9.00 (عالی)

33,000 تومان

همکاری خوبی بود


22 اردیبهشت 1396


ترجمه درس 8 زبان تخصصی رشته عمران

امتیاز 10.00 (ممتاز)

12,000 تومان

بسیار متین و با اخلاق، امیدوارم همکاری مجدد داشته باشیم


16 اردیبهشت 1396


ترجمه میکروبیولوژی

بدون امتیاز

58,000 تومان

پروژه خاتمه یافته اما هیچ امتیازی برای آن ثبت نشده است.


20 اردیبهشت 1396


ترجمه مقاله با عنوان:Targeting the Microbiome in Heart Failure

بدون امتیاز

28,000 تومان

پروژه خاتمه یافته اما هیچ امتیازی برای آن ثبت نشده است.


16 اردیبهشت 1396


رای داوری
داور پارسکدرز

ترجمه مقاله

0.00 (بدون امتیاز)

30,000 تومان

انصراف مجری از انجام کار پیش از سپری شدن 24 ساعت از زمان گروگذاری


9 اردیبهشت 1396


ترجمه مقاله برای فردا شب

امتیاز 10.00 (ممتاز)

27,000 تومان

ممنون بابت لطف و اعتمادتون. به امید همکاری مجدد


11 اردیبهشت 1396


ترجمه مقاله

بدون امتیاز

35,000 تومان

پروژه خاتمه یافته اما هیچ امتیازی برای آن ثبت نشده است.ترجمه تخصصی مدیریت

امتیاز 10.00 (ممتاز)

36,000 تومان

از همکاری با ایشون خرسندم


3 اردیبهشت 1396