فهرست پروژه های باز

امروز 30 فروردین 1397

بهبود پروتکل bgp با شبکه نرم افزار محور SDN

دو فصل از پایان نامه با استفاده از مطالبی که در اختیار میگذارم به همراه شبیه سازی که همگی از طرف خودم هست و ویرایش کلی پایان نامه شامل فهرست و شماره و ......
توسط Mohammad-1546 سه روز پیش با 0 پیشنهاد رسیده

من دنبال یک دستگاه یا برنامه تماس تلفن ثابت هستم

من یک پروژه دارم دستگاهی یا برنامه ای می خواهیم که بشه با اون با تلفن ثابت دیگران بصورت ازمایشی تماس گرفت در حد مثلا 10ثانیه تا یک دقیقه
توسط کاربر50426 چهار روز پیش با 4 پیشنهاد رسیده