فهرست پروژه های باز

امروز 2 آبان 1396

تشخیص گردش به چپ و راست با تكان دادن ابروي سمت چپ و راست براي افراد ناتوان و معلول يا استفاده از دست

موضوع پایان نامه می باشد که نیا به نوشتن پایان نامه ، دیتا ست ،شبیه سازی ، نتایج ، ویرایش و... می باشد
به عبارتی(بنده نیاز دارم که دیتا ست سیگنال مغزی هم تهیه شود .نیاز به شبیه سازی با متلب،...
توسط hadi26 دو روز پیش با 1 پیشنهاد رسیده

کمک به انجام پایان نامه ارشد مخابراتی

موضوع پایانامه  : کاهش papr در سیستم های ofdm (توسط شبکه های عصبی یا از طریق روش جدید دیگر).
تاکید میکنم که کپی کاری نباشه چون قراره تست بشه توسط همانندجو.
توسط کاربر57862 چهارده روز پیش با 5 پیشنهاد رسیده