فهرست پروژه های باز

امروز 2 بهمن 1396

بازاریابی برای یک شرکت صنعتی

سلامما نیاز به یه بازاریاب داریم که بتونه توی فضای مجازی و یا حقیقی و یا هر دو فروشمون رو ببره بالاتر. توضیحات مربوط به حوزه کاری شرکت در خصوصی اعلام می شود.بازاریاب لازم است تا با بررس...
توسط کاربر29640 یازده روز پیش با 1 پیشنهاد رسیده