مشاهده پروفایل کاربر119093

امروز 3 اسفند 1398

مهارت ها
ترجمه مقاله در مورد پارسر ها در رشته هوش مصنوعی

بدون امتیاز

500,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.پاداش

امتیاز 10.00 (ممتاز)

200,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداش


30 تیر 1398مقاله در زمینه شبکه عصبی ( پرسپترون) نیاز به ترجمه دارد.

بدون امتیاز

100,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.مقاله بینایی ماشین

امتیاز 10.00 (ممتاز)

100,000 تومان

کارفرمایی بسیار محترم و بی نظیری اند.


10 تیر 1398