مشاهده پروفایل TS13ELLASG

امروز 20 فروردین 1399

تایپ 10 ساعت فایل صوتی - سری چهل و دو

بدون امتیاز

200,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.پاداش

18,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشتایپ ۵۴ تا عکس از صفحات یک دفتر چهل برگ

بدون امتیاز

7,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.