فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 26 شهریور 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص تحقیق
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
بهروز41549.79دعوت
وزارت خارجه14479.47دعوت
ناصر668389.33دعوت
IT_One255109.63دعوت
Sadaf92130119.83دعوت
programer110109189.69دعوت
دکتر زهرا آقاجاني70249.59دعوت
F.Mohassel279399.82دعوت
مسعود مخابرات80409.26دعوت
r_parscoders43619.21دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.