فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 29 خرداد 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص تحقیق
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
بهروز38639.79دعوت
ناصر668179.33دعوت
Sadaf9212989.83دعوت
IT_One242119.62دعوت
programer110107189.68دعوت
مسعود مخابرات80349.26دعوت
F.Mohassel249409.81دعوت
mohammadmahdi192539.74دعوت
r_parscoders37559.19دعوت
sina-sf108569.77دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.