مشاهده پروفایل کاربر176410

امروز 26 تیر 1399

مهارت ها

پروژه معماری

امتیاز 10.00 (ممتاز)

100,000 تومان

همکاری خوبی بود


15 تیر 1399


پاداش

5,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

5,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

10,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشمعادلات دیفرانسیل

امتیاز 10.00 (ممتاز)

100,000 تومان

با تشکر از کارفرمای محترم


10 تیر 1399


پاداش

50,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداش
مسائل معماری کامپیوتر

بدون امتیاز

30,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.تصحیح و بررسی DS

امتیاز 10.00 (ممتاز)

30,000 تومان

از همکاری با ایشون خوشحال شدم.


17 خرداد 1399


خلاصه نویسی کتاب

بدون امتیاز

30,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.