مشاهده پروفایل shbsam132

امروز 4 شهریور 1398
فوق ليسانس حقوق از دانشگاه شهيد بهشتي
مشاوره حقوقي مترجي

ترجمه انگليسي به فارسي

امتیاز 10.00 (ممتاز)

9,500 تومان

بسيار فرد توانايي براي ترجمه است. اولين کسي است که ازش ترجمه 6 صفحه اي گرفتم و فقط يک غلط املايي داشت. بدون نياز به ويرايش - واقعا دستش درد نکنه


15 آبان 1393


ترجمه تخصصي

امتیاز 1.00 (مخوف)

27,000 تومان

ترجمه از google translate


9 بهمن 1393


ترجمه

0.00 (بدون امتیاز)

10,000 تومان


29 مهر 1393


رای داوری
داور پارسکدرز

ترجمه

امتیاز 3.00 (ضعیف)

10,000 تومان

عدم پاسخگويي و تحويل پروژه توسط مجري


29 مهر 1393


ترجمه تخصصي رشته مرمت آثار باستاني

امتیاز 10.00 (ممتاز)

26,000 تومان

با تشکر . سر وقت تحويل دادند.


25 مهر 1393


رای داوری
داور پارسکدرز

ترجمه و توليد محتوا در زمينه محيط زيست و انرژي هاي تجديدپذير

امتیاز 3.00 (ضعیف)

13,000 تومان

عدم انجام کار توسط مجري


30 مرداد 1393تايپ فارسي يک فايل صوتي (02)

امتیاز 7.00 (خوب)

8,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


3 مرداد 1393


تايپ فارسي يک فايل صوتي (03)

امتیاز 10.00 (ممتاز)

8,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


10 مرداد 1393


پروژه خصوصی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

80,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.

خصوصی

22 مرداد 1393