مشاهده پروفایل AhmadiProjects

امروز 2 خرداد 1396

برنامه نوسی در متلب

برنامه نوسی شبکه های حسگر بیسیم wsn

 طراحی سایت با Asp.net MVC

کدنويسي در زمينه هاي هوش مصنوعي 

پردازش تصویر

کدنویسی با C#

Html & CSS

تدريس نرم افزار متلب در دانشگاه

تدريس الکترونيک در مجتمع فني و حرفه اي

تدريس ميکروکنترلر

طراحي برد مدار چاپي

طراحي با ميکروکنترلر

طراحي لوازم مورد نياز در اتوماسيون صنعتي

نرم افزار متلب هوش مصنوعي شبکه عصبي منطق فازي الگوريتم هاي تکاملي طراحي مدار الکترونيکي اتوماسيون صنعتي


امتیازعنوان پروژهرای دهنده زمان رای
امتیاز 10.00 (ممتاز) کار در زمینه شبکه های حسگر بیسیم، پروتکل های مسیر یابی مثل p-sep و pegasis کاربر3413729 اردیبهشت 1396
امتیاز 10.00 (ممتاز) انجام پروژه ی تحرک نودها در شبکه ی حسگر با متلب negin24 اردیبهشت 1396
? انجام پروژه کامپیوتر مطابق با توضیحات پارس _کاربر
0.00 (بدون امتیاز) شبيه سازي با نرم افزار hspise (رشته برق) کاربر2717319 اردیبهشت 1394
0.00 (بدون امتیاز) شبيه سازي با نرم افزار hspise (رشته برق) رای داوری داور پارسکدرز 19 اردیبهشت 1394
0.00 (بدون امتیاز) ترجمه 2 ali14 مهر 1393
0.00 (بدون امتیاز) ترجمه 2 رای داوری داور پارسکدرز 4 مهر 1393
امتیاز 9.00 (عالی) بهينه سازي ترتيب اعداد با الگوريتم کولوني مورچه ها در متلب کاربر2502113 دی 1393
امتیاز 10.00 (ممتاز) پروتکل ليچ با استفاده از ترکيب دو الگوريتم بهينه سازي افشین بهرامی13 تیر 1394
امتیاز 10.00 (ممتاز) پياده سازي شبکه ليچ بهبود يافته با متلب Mehran Arshad21 آذر 1393
امتیاز 10.00 (ممتاز) پياده سازي الگوريتم ژنتيک براي شبکه هاي حسگر بيسيم کاربر2616824 تیر 1394
امتیاز 10.00 (ممتاز) کد متلب انتخاب سرخوشه پروتکل ليچ با الگوريتم pso افشین بهرامی23 تیر 1394
امتیاز 10.00 (ممتاز) fuzzy & wsn کاربر271303 مرداد 1394
? محاسبه ضرائب tashakkori
امتیاز 10.00 (ممتاز) پياده سازي مقاله با نرم افزار متلب مهدی - شیراز 262564 خرداد 1394

امتیازعنوان پروژهرای دهندهزمان رای
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه رشته کامپيوتر 68sina-sf27 آذر 1394
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه رشته کامپيوتر 67sam69n5 آبان 1394
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه فارسي به انگليسي رشته کامپيوترمهندس برق-کنترل21 مهر 1394
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه مقاله کامپيوتري شماره 59asadi444419 مهر 1394
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه مقاله رشته کامپيوتر شماره 62sina-sf18 مهر 1394
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه مقاله کامپيوتر 58prolancer17 مهر 1394
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه مقاله کامپيوتري شماره 60sina-sf17 مهر 1394
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه فارسي به انگليسيمهندس برق-کنترل5 مهر 1394
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه رشته کامپيوتر 56prolancer28 شهریور 1394
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه فارسي به انگليسيsina-sf25 شهریور 1394
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه رشته کامپيوتر 54abd25 شهریور 1394
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه رشته کامپيوتر 51sina-sf13 شهریور 1394
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه رشته کامپيوتر 52مهندس برق-کنترل9 شهریور 1394
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه رشته کامپيوتر 50delaram1956 شهریور 1394
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه رشته کامپيوتر 45abd7 شهریور 1394
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه رشته کامپيوتر 48مهندس برق-کنترل5 شهریور 1394
0.00 (بدون امتیاز)ترجمه رشته کامپيوتر 47shhaqiqat4 شهریور 1394
0.00 (بدون امتیاز)ترجمه رشته کامپيوتر 47رای داوری داور پارسکدرز 4 شهریور 1394
0.00 (بدون امتیاز)ترجمه رشته کامپيوتر 47abd4 شهریور 1394
0.00 (بدون امتیاز)ترجمه رشته کامپيوتر 42ادن هازارد22 تیر 1394
0.00 (بدون امتیاز)ترجمه رشته کامپيوتر 42رای داوری داور پارسکدرز 22 تیر 1394
0.00 (بدون امتیاز)ترجمه رشته کامپيوتر 42asadi444422 تیر 1394
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه رشته کامپيوتر 39prolancer22 تیر 1394
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه رشته کامپيوتر 40asadi444422 تیر 1394
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمهasadi444413 تیر 1394
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه رشته کامپيوتر 35sina-sf12 تیر 1394
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه رشته کامپيوتر 34asadi444412 تیر 1394
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه رشته کامپيوتر 26majid f8 تیر 1394
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه رشته کامپيوتر 31ali6 تیر 1394
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه رشته کامپيوتر 28sina-sf6 تیر 1394
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه 15و16asadi44444 تیر 1394
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه خلاصه و مفهومي رشته کامپيوترMostafa233 تیر 1394
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه رشته کامپيوتر 23majid f2 تیر 1394
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه مقاله کامپيوتر (8)sina-sf31 خرداد 1394
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه رشته کامپيوتر 24asadi444431 خرداد 1394
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه رشته کامپيوتر 25asadi444431 خرداد 1394
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه رشته کامپيوتر 16asadi444427 خرداد 1394
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه رشته کامپيوتر 15asadi444426 خرداد 1394
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه رشته کامپيوتر 10majid f26 خرداد 1394
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه رشته کامپيوتر 7مترجم آنلاین24 خرداد 1394
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه رشته کامپيوتر 6ali24 خرداد 1394
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه کامپيوتر 1Dr_CE25 خرداد 1394
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه رشته کامپيوتر 5Dr_CE23 خرداد 1394
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه رشته کامپيوتر 3Dr_CE21 خرداد 1394
0.00 (بدون امتیاز)ترجمه رشته کامپيوتر 4سيما6619 خرداد 1394
0.00 (بدون امتیاز)ترجمه رشته کامپيوتر 4kalam19 خرداد 1394
0.00 (بدون امتیاز)ترجمه رشته کامپيوتر 4رای داوری داور پارسکدرز 19 خرداد 1394
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه کامپيوتر 1zare18 خرداد 1394
0.00 (بدون امتیاز)ترجمه مقاله کامپيوتر2551116 خرداد 1394
0.00 (بدون امتیاز)ترجمه مقاله کامپيوتررای داوری داور پارسکدرز 16 خرداد 1394
0.00 (بدون امتیاز)ترجمه مقاله کامپيوترEsi pa tala16 خرداد 1394
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه کامپيوتر-3-sina-sf14 خرداد 1394
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه کامپيوتر-4-sina-sf14 خرداد 1394
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه مقاله کامپيوتريsina-sf4 خرداد 1394
0.00 (بدون امتیاز)ترجمه رشته کامپيوتر (8)نفس2 خرداد 1394
0.00 (بدون امتیاز)ترجمه رشته کامپيوتر (8)رای داوری داور پارسکدرز 2 خرداد 1394
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه رشته کامپيوتر (5)مهندس مهدی سعیدی2 خرداد 1394
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه کامپيوتر 4sina-sf1 خرداد 1394
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه کامپيوتر 2sina-sf1 خرداد 1394
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه کامپيوتر 1ITMaNaGeR1 خرداد 1394
0.00 (بدون امتیاز)ترجمه رشته کامپيوتر (2)رای داوری داور پارسکدرز 28 اردیبهشت 1394
0.00 (بدون امتیاز)ترجمه کامپيوتر 3soso28 اردیبهشت 1394
0.00 (بدون امتیاز)ترجمه کامپيوتر 3رای داوری داور پارسکدرز 28 اردیبهشت 1394
0.00 (بدون امتیاز)ترجمه کامپيوتر 3matlab.coder28 اردیبهشت 1394
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه رشته کامپيوتر (1)sina-sf26 اردیبهشت 1394
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه مربوط به سيستم عاملفترمه9 اردیبهشت 1394
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه درباره امنيت سيستم عاملفترمه9 اردیبهشت 1394
0.00 (بدون امتیاز)ترجمه امنيت سيستم عاملسعید نورزائی6 اردیبهشت 1394
0.00 (بدون امتیاز)ترجمه امنيت سيستم عاملرای داوری داور پارسکدرز 6 اردیبهشت 1394
0.00 (بدون امتیاز)ترجمه امنيت سيستم عاملفترمه6 اردیبهشت 1394
0.00 (بدون امتیاز)ترجمه رشته کامپيوتر 37delaram195
0.00 (بدون امتیاز)ترجمه رشته کامپيوتر 41Mostafa23
0.00 (بدون امتیاز)ترجمه رشته کامپيوتر 69سمير
0.00 (بدون امتیاز)ترجمه کامپيوتر-5-IT_master
0.00 (بدون امتیاز)ترجمه کامپيوتر 11سيما66
0.00 (بدون امتیاز)ترجمه رشته کامپيوتر 14Esi pa tala
0.00 (بدون امتیاز)ترجمه رشته کامپيوتر 72abd
0.00 (بدون امتیاز)ترجمه رشته کامپيوتر 43کاربر26907
0.00 (بدون امتیاز)ترجمه مقاله رشته کامپيوتر 65کاربر661219
0.00 (بدون امتیاز)ترجمه کامپيوتر 13Esi pa tala
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه رشته کامپيوتر 12Hardware+Software3 تیر 1394
?ترجمه رشته کامپيوتر 20behruz123
?ترجمه رشته کامپيوتر 19مترجم آنلاین
?ترجمه فارسي به انگليسي رشته کامپيوترسینا شکوهی
0.00 (بدون امتیاز)ترجمه رشته کامپيوتر 22Esi pa tala
0.00 (بدون امتیاز)ترجمه رشته کامپيوتر (7)OrginalO_o
0.00 (بدون امتیاز)ترجمه رشته کامپيوتر (6)OrginalO_o
?ترجمه رشته کامپيوتر (2)noushinha
0.00 (بدون امتیاز)ترجمه مقاله رشته کامپيوتر شماره 63کاربر661219
0.00 (بدون امتیاز)ترجمه مقاله رشته کامپيوتر شماره 61delaram195
0.00 (بدون امتیاز)ترجمه رشته کامپيوتر 18ساحارا
0.00 (بدون امتیاز)ترجمه کامپيوتر 5IT_master
0.00 (بدون امتیاز)ترجمه رشته کامپيوتر (2)prolancer
?ترجمه فارسي به انگليسيsina-sf
0.00 (بدون امتیاز)ترجمه رشته کامپيوتر 46m3hran
?ترجمه رشته کامپيوتر 49eng20
0.00 (بدون امتیاز)ترجمه فارسي به انگليسي 2smahdih
?ترجمه کامپيوترکاربر26349
0.00 (بدون امتیاز)ترجمه کامپيوترalireza.m
0.00 (بدون امتیاز)ترجمه مقاله کامپيوترEsi pa tala
0.00 (بدون امتیاز)ترجمه رشته کامپيوتر 32IT_master
0.00 (بدون امتیاز)ترجمه رشته کامپيوتر 29Mostafa23
0.00 (بدون امتیاز)ترجمه رشته کامپيوتر 2سيما66
0.00 (بدون امتیاز)ترجمه رشته کامپيوتر 33Esi pa tala
0.00 (بدون امتیاز)ترجمه رشته کامپيوتر 30Esi pa tala