فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 28 شهریور 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
p108229.59دعوت
دکتر زهرا آقاجاني70249.59دعوت
DonAryan75329.69دعوت
amoza183910.00دعوت
™Saeid65429.71دعوت
Contra217410.00دعوت
Unic Team70919.44دعوت
مسیح یگانه5510110.00دعوت
محمدابراهیم ابروی1411710.00دعوت
محم د241269.27دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.