فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 29 خرداد 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
DonAryan73299.69دعوت
p93319.68دعوت
amoza183310.00دعوت
™Saeid64379.71دعوت
دکتر زهرا آقاجاني50669.61دعوت
Contra216810.00دعوت
Unic Team67839.44دعوت
مسیح یگانه559510.00دعوت
محم د241199.27دعوت
Pouyan212099.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.