مشاهده پروفایل امیرمحمد-1361

امروز 4 شهریور 1398

ترجمه و تایپ متون عمومی و  تخصصی برق و الکترونیک. 

تدریس خصوصی دروس ریاضی و برق و الکترونیک شامل مدار، الکترونیک، سیگنال  و کنترل 


مهارت ها

حل تمرین متلب

بدون امتیاز

15,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.(Simple Architecture, Yet Enough Hardware)SAYEH Basic Computer

بدون امتیاز

70,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.

فوری