مشاهده پروفایل ایی.تی

امروز 3 شهریور 1398

روزانه, 2000کلمه و 5صفحه ترجمه میکنم.

پروژی فوری نمیپذیرم

تحصیلات

  • لیسانس زبانشاسی از دانشگاه تهران

زبان خارجی

  • زبان انگلیسی به فارسی

سوابق کاری

  • 12سال سابقه ترجمه در دانشگاه

مهارت ها

رای داوری
داور پارسکدرز

ترجه انگلیسی به فارسی

امتیاز 3.00 (ضعیف)

50,000 تومان

کیفیت ترجمه از نظر داوری قابل پذیرش نبود.


6 دی 1396


رای داوری
داور پارسکدرز

ترجمه تا ساعت 10صبح دوشنبه 15 صفحه

امتیاز 3.00 (ضعیف)

50,000 تومان

پروژه مطابق درخواست خریدار به انجام نرسید و با درخواست طرفین گروگذاری لغو شد.


6 دی 1396رای داوری
داور پارسکدرز

ترجمه متن مالی

امتیاز 5.00 (متوسط)

170,000 تومان

مجری پروژه را به صورت ناقص تحویل داد و سپس از انجام پروژه انصراف داد.


4 آذر 1396


ترجمه انگلیسی به فارسی

بدون امتیاز

33,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.