مشاهده پروفایل meT

امروز 20 تیر 1399

مهارت ها

ترجمه در حوزه مدیریت فرایند

امتیاز 10.00 (ممتاز)

40,000 تومان

ممنونم از ایشون..


17 مرداد 1397


پاداش

15,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشترجمه روان یه مقاله

امتیاز 10.00 (ممتاز)

40,000 تومان

به امید همکاری دوباره


16 تیر 1397


پاداش

50,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشرسم و ترجمه

امتیاز 10.00 (ممتاز)

10,000 تومان

خریدار محترمی هستند. به امید همکاری بیش تر


19 اسفند 1396


ترجمه مدیریت فرایند

بدون امتیاز

110,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


17 اسفند 1396


ترجمه فایل پیوست شده

امتیاز 10.00 (ممتاز)

18,000 تومان

سپاس گزارم..


30 بهمن 1396


مدیریت فرایندهای کسب و کار

بدون امتیاز

20,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


17 بهمن 1396


ترجمه مقاله در مورد مدیریت فرایند

امتیاز 10.00 (ممتاز)

28,000 تومان

همکاری خوبی بود..


17 بهمن 1396


ترجمه متن در مورد مدیریت فرایند

بدون امتیاز

200,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


24 بهمن 1396


پاداش

30,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشتایپ 5 صفحه متن ریاضی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

9,000 تومان

همکاری خوبی بود


19 دی 1396


مدیریت فرایند

بدون امتیاز

160,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


22 دی 1396


پاداش

20,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشمدیریت فرایند

بدون امتیاز

140,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


12 آذر 1396


پاداش

110,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشمدیریت فرایند

بدون امتیاز

100,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


3 مهر 1396


پاداش

100,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشمدیریت فرایندهای کسب و کار

بدون امتیاز

200,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


19 شهریور 1396


رای داوری
داور پارسکدرز

مدیریت فرایندهای کسب و کار

بدون امتیاز

220,000 تومان

لغو گروگذاری به صورت توافقی


26 تیر 1396


پروژه خصوصی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

160,000 تومان

من واقعا از همکاری با ایشون خوشحالم

مخفی

16 تیر 1396