فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 30 مرداد 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
Persian6742299.57دعوت
F.Mohassel267399.82دعوت
دکتر زهرا آقاجاني60509.54دعوت
Hossein-622421259.33دعوت
Mojtaba_Project61359.50دعوت
ايمان121469.42دعوت
نازی جون- پروژه دانشگاهی152159.33دعوت
masoud defa1427910.00دعوت
سعید-881132968.55دعوت
شيراز313659.62دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.