مشاهده پروفایل mnqeshm

امروز 5 اردیبهشت 1398

مهارت هاکمک در حل مسئله فيزيک خيلي فوري واسه امشب

امتیاز 10.00 (ممتاز)

5،000 تومان

X=VT+X0


2 آذر 1393


تايپ سريع فارسي

امتیاز 10.00 (ممتاز)

5،000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


30 اردیبهشت 1393


ترجمه سريع متن تخصصي زبان انگليسي 2 صفحه

امتیاز 10.00 (ممتاز)

5،000 تومان

بسيار مودب،خوش حساب،منصف در قيمت گذاري‎:)‎


25 اردیبهشت 1393
دريافت ساعت رسمي ايران در پروژه دلفي

امتیاز 10.00 (ممتاز)

4،000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


20 تیر 1388


ترجمه متن انگليسي

امتیاز 10.00 (ممتاز)

15،000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


11 خرداد 1388


کد انتخاب radiobutton در دلفي

0.00 (بدون امتیاز)

10،000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


11 شهریور 1388


تنظيم لوحه نگهباني

0.00 (بدون امتیاز)

3،000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


4 آذر 1390


پروژه ساخت بازي word full با زبان c++

بدون امتیاز

20،000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.تنظيم لوحه نگهباني 2

0.00 (بدون امتیاز)

10،000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


4 آذر 1390