مشاهده پروفایل Amir mq

امروز 27 بهمن 1397

مهارت ها

انجام ترجمه یک مقاله تخصصی مکانیک

بدون امتیاز

190،000 تومان

پروژه خاتمه یافته اما هیچ امتیازی برای آن ثبت نشده است.ترجمه مقاله تخصصی مهندسی مکانیک

بدون امتیاز

100،000 تومان

پروژه خاتمه یافته اما هیچ امتیازی برای آن ثبت نشده است.


26 بهمن 1397


بررسی تنش در مخزن تحت فشار

امتیاز 10.00 (ممتاز)

50،000 تومان

عالی بودن ومحترم


5 آذر 1397


رای داوری
داور پارسکدرز

تحقیق و بررسی راجع به کمپرسورهایی با پره های انعطاف پذیر

امتیاز 8.00 (بسیار خوب)

75،000 تومان

حاصل کار مطلوب نبود، تنها بخشی از کار با رای داوری پذیرش شد.

مخفی

18 مهر 1397