فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 29 خرداد 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص زیست شناسی
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
Sasan_91186269.63دعوت
دکتر زهرا آقاجاني50679.61دعوت
Mahoor173939.75دعوت
دیناروند261269.81دعوت
مرکز ترجمه نارک1071738.67دعوت
نازی جون- پروژه دانشگاهی151999.33دعوت
Fatemeh.B844810.00دعوت
بانوي ايراني384629.93دعوت
maryam golbaz95689.50دعوت
m3hran226288.76دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.