فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 1 مهر 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص زیست شناسی
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
دکتر زهرا آقاجاني73229.61دعوت
Sasan_91186349.63دعوت
Mahoor174959.75دعوت
دیناروند281029.83دعوت
مرکز ترجمه نارک1081738.67دعوت
Fatemeh.B821410.00دعوت
بانوي ايراني453439.93دعوت
Aimer144679.11دعوت
مهندس تیزرو54949.25دعوت
حسین بیوک آقازاده06650.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.