فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 28 شهریور 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص فریلنس
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
دکتر زهرا آقاجاني70249.59دعوت
AhwazSoft222359.78دعوت
™Saeid65429.71دعوت
mohsensoltani44479.23دعوت
silvercover65759.53دعوت
Hosein71271569.65دعوت
Listing2017110.00دعوت
SoRusH_AKhlaGhi161849.89دعوت
مهراد موسوی422510.00دعوت
هلیا - تایپیست حرفه‌ای1142579.88دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.