فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 29 خرداد 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص فریلنس
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
AhwazSoft216279.78دعوت
™Saeid64379.71دعوت
mohsensoltani42489.18دعوت
دکتر زهرا آقاجاني50669.61دعوت
silvercover65699.53دعوت
Hossein-622421119.33دعوت
Hosein71271569.65دعوت
Listing2017110.00دعوت
SoRusH_AKhlaGhi161889.89دعوت
مهراد موسوی422710.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.