فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 29 مرداد 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص سلامت
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
IT_One252139.63دعوت
دکتر زهرا آقاجاني60509.54دعوت
Hossein-622421259.33دعوت
نازی جون- پروژه دانشگاهی152149.33دعوت
mr project383228.85دعوت
محقق-مترجم534079.94دعوت
71mahi317209.75دعوت
زهرا-99347368.00دعوت
حسین بیوک آقازاده08190.00دعوت
snildarar989110.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.