فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 27 خرداد 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص سلامت
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
IT_One242109.62دعوت
دکتر زهرا آقاجاني49679.63دعوت
Hossein-622421119.33دعوت
نازی جون- پروژه دانشگاهی151999.33دعوت
mr project382938.85دعوت
محقق-مترجم523699.94دعوت
71mahi316629.75دعوت
زهرا-99346788.00دعوت
حسین بیوک آقازاده07580.00دعوت
snildarar982210.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.