فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 27 خرداد 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص فناوری نانو
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
Sasan_91186269.63دعوت
sina-sf108569.77دعوت
دکتر زهرا آقاجاني49679.63دعوت
نويد م67739.87دعوت
Mahoor173939.75دعوت
SoRusH_AKhlaGhi161889.89دعوت
نازی جون- پروژه دانشگاهی151999.33دعوت
Designer_2020192109.60دعوت
zahra jam423019.48دعوت
محیا.میم551610.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.