فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 30 مرداد 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص فناوری نانو
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
Sasan_91186319.63دعوت
دکتر زهرا آقاجاني60509.54دعوت
sina-sf108629.77دعوت
نويد م67799.87دعوت
Mahoor1731009.75دعوت
SoRusH_AKhlaGhi161979.89دعوت
نازی جون- پروژه دانشگاهی152159.33دعوت
Designer_2020202259.60دعوت
zahra jam472759.53دعوت
محیا.میم557110.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.