فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 27 تیر 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص سئو
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
shayan12729209.05دعوت
maryjoly51219.07دعوت
Behnam_h206258.83دعوت
AhwazSoft219279.78دعوت
DonAryan74299.69دعوت
amoza183410.00دعوت
F.Mohassel262399.81دعوت
دکتر زهرا آقاجاني57559.50دعوت
mohammadmahdi192579.74دعوت
Javidϟ#385810.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.