فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 31 شهریور 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص سئو
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
دکتر زهرا آقاجاني73229.61دعوت
shayan12730259.10دعوت
maryjoly51269.07دعوت
Behnam_h206298.83دعوت
DonAryan75329.69دعوت
AhwazSoft222359.78دعوت
F.Mohassel281389.82دعوت
amoza183910.00دعوت
mohammadmahdi192659.74دعوت
Javidϟ#386610.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.