فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 17 آذر 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص ترجمه
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
M.nasri122349.19دعوت
MatlabKar94359.85دعوت
F.Mohassel313409.79دعوت
مسعود مخابرات80459.26دعوت
REZ-2779118519.68دعوت
مرد شرقي57528.66دعوت
Sajjad Programmer101559.34دعوت
دکتر بهنام42579.74دعوت
asadi4444253589.52دعوت
hosseinbio157609.68دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.