فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 2 شهریور 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص ترجمه
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
Behnam_h206288.83دعوت
مسعود مخابرات80369.26دعوت
F.Mohassel268399.82دعوت
Sajjad Programmer101439.34دعوت
REZ-2779113449.67دعوت
asadi4444253469.52دعوت
دکتر زهرا آقاجاني61479.53دعوت
MatlabKar73499.87دعوت
محمد امین حسینی72549.18دعوت
Mashmol134569.46دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.