فهرست پروژه های باز

امروز 30 فروردین 1397

نیاز به کمک برای انجام تمرین کلاسی مهندسی شیمی با متلب

سلام
شیمی
سیستم های چندجزئی
تمرین برای مجری ارسال میشه
با تشکر
توسط کاربر42825 سه روز پیش با 4 پیشنهاد رسیده

همکار جهت انجام پروژه مقطع دکتری رشته مهندسی شیمی (غشاهای پلیمری) ؛ از 0 تا 100 پروژه

یک نفر متخصص و پای کار جهت همکاری در انجام پروژه دکتری مهندسی شیمی
توسط کاربر67308 دو روز پیش با 1 پیشنهاد رسیده

مهندسی شیمی : مدلسازی فرآیند ریفورمینگ بخار آب متانول

سلام
رشته شیمی
به فصل روش کار و نتایج نیاز هست
پروپزال برای مجری ارسال میشه
با تشکر
توسط کاربر42825 هشت روز پیش با 0 پیشنهاد رسیده