مشاهده پروفایل mojtaba.modabber

امروز 27 بهمن 1397

زبان انگلیسی:مدرک PET از دانشگاه کمبریج

زبان عربی:مدرک تخصصی دوره کتب تعلم العربیه اسهل  و اسرع،صرف و و نحو تخصصی،برگزاری دوره مکالمه عربی،کار به کتب سنگی

کامپیوتر:تایپ و فتوشاپ