فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 31 شهریور 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص Photoshop
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
BlueDev2369.84دعوت
IT_One257109.63دعوت
دکتر زهرا آقاجاني73229.61دعوت
p108239.59دعوت
DonAryan75329.69دعوت
محمدعلی103379.91دعوت
F.Mohassel281389.82دعوت
3epehr139599.64دعوت
mohammadmahdi192659.74دعوت
Javidϟ#386610.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.