فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 6 خرداد 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص Photoshop
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
BlueDev2359.84دعوت
IT_One236109.63دعوت
DonAryan73289.69دعوت
p92309.67دعوت
F.Mohassel244419.81دعوت
محمدعلی92469.90دعوت
3epehr138489.64دعوت
mohammadmahdi192509.74دعوت
Javidϟ#385210.00دعوت
دکتر زهرا آقاجاني46769.61دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.