فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 27 تیر 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص Photoshop
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
BlueDev2369.84دعوت
IT_One248119.63دعوت
p100239.70دعوت
DonAryan74309.69دعوت
محمدعلی96379.90دعوت
F.Mohassel262399.81دعوت
3epehr139499.64دعوت
دکتر زهرا آقاجاني57559.50دعوت
mohammadmahdi192579.74دعوت
Javidϟ#385810.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.