مشاهده پروفایل Bahram.madani.77

امروز 5 اسفند 1398

انجام انواع پروژه های الکترونیکی از قبیل

  • نرم افزارOrcad pspise
  • نرم افزارAltum designer
  • نرم افزارCode vision
  • نرم افزارproteus
  • انجام پروژه های میکرو کنترلر AVR
  • طراحی انواع مدارات انالوگ و دیجیتال
  • ساخت انواع مدارات الکترونیکی
  • مونتاژ کاری
  • ساخت مدارات روی bread board
  • ساخت مدارات printed circuit board)PCB)

پروژه ریزپردازنده آب میوه‌گیری

امتیاز 9.00 (عالی)

50,000 تومان

ارتباط برقرار کردن با احترام


24 دی 1398


پروژه خصوصی

بدون امتیاز

130,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.

خصوصی


تمرین مدار منطقی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

70,000 تومان

عالی انجام دادن با کیفیت عاالی


14 دی 1398


تایپ فایل صوتی ۴۰دقیقه ای

امتیاز 10.00 (ممتاز)

7,000 تومان

خیلی عالی و تحویل به موقع


3 دی 1398


طراحی دماسنج با Proteus و کدویژن (آماده هست فقط یک sounder باید اضافه شود)

بدون امتیاز

12,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.

فوری


تبدیل گربر به التیوم

امتیاز 9.00 (عالی)

10,000 تومان

در پاسخگویی خیلی خوب هستند


25 آذر 1398


پروژه شمارنده سه رقمی

بدون امتیاز

20,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.رقص نور توسط میکروکنترلرAVR

جزییات بیشتر

مبدل آنالوگ به دیجیتال(ADC)

جزییات بیشتر

تقویت کننده

جزییات بیشتر

ساخت مبدل BCD به GRAY

جزییات بیشتر