مشاهده پروفایل linker

امروز 29 مهر 1396

مهارت ها


امتیازعنوان پروژهرای دهندهزمان رای
امتیاز 10.00 (ممتاز)حل برخي تمارين: تئوري جامع ماشينهاي الکتريکي کراوسساسان24 دی 1394
0.00 (بدون امتیاز)درخواست دانلود کتاب يا اکانت cheggمحم د19 دی 1394
0.00 (بدون امتیاز)درخواست دانلود کتاب يا اکانت cheggرای داوری داور پارسکدرز 19 دی 1394
امتیاز 10.00 (ممتاز)طراحي فروشگاه انلاينساموئل L جکسون6 دی 1394
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه متن تخصصي برق فوري با کيفيتمسعود مخابرات25 اردیبهشت 1394
امتیاز 10.00 (ممتاز)تايپ از pdf همراه جدول و شکلکاربر2471023 دی 1393
امتیاز 10.00 (ممتاز)حل برخي تمارين: تئوري جامع ماشينهاي الکتريکي کراوسساسان26 دی 1394
0.00 (بدون امتیاز)ترجمه تخصصي عکاسي و نور پردازيطوفان
0.00 (بدون امتیاز)مترجم مقاله ieee حتما اشنا با مفاهيم برقمترجم آنلاین
0.00 (بدون امتیاز)درخواست دانلود کتاب يا اکانت cheggxps1530
0.00 (بدون امتیاز)پروژه متلب قابليت اطمينانlineer
0.00 (بدون امتیاز)ترجمه دو مقاله در مورد برق قدرتA.s
?سمينار ارشد براي برق قدرت با موضوع ميکرو گريدسعید
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه مقاله IEEERKZ6 اردیبهشت 1395