مشاهده پروفایل ali-764

امروز 18 تیر 1399

C++, C#, ASP.Net
C++, C#, ASP.Net


پروژه خصوصی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

30,000 تومان

متشکرم از ايشون که به بنده لطف داشتند.

خصوصی

30 آبان 1394


پروژه خصوصی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

25,000 تومان

فوق العاده با شخصيت و محترم هستن به هر مجري همکاري با ايشون را توصيه ميکنم

خصوصی

1 بهمن 1393


پروژه خصوصی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

45,000 تومان

واقعا خوشبحال هر مجري که با ايشون همکاري داشته باشه فوق العاده با شخصيت و محترم هستن

خصوصی

26 دی 1393


پروژه خصوصی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

20,000 تومان

تداوم همکاري با ايشان براي من بسيار ارزشمند است

خصوصی

28 آذر 1393


پروژه خصوصی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

25,000 تومان

ايشون خيلي فرد محترمي هستن من که واقعا خوشحالم از تداوم همکاري با ايشون

خصوصی

10 آذر 1393


پروژه خصوصی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

20,000 تومان

ايشون خيلي فرد محترمي هستن از همکاري باهاشون خرسند شدم اميدوارم اين همکاري تداوم داشته باشه

خصوصی

1 آذر 1393


پروژه خصوصی

امتیاز 5.00 (متوسط)

30,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.

خصوصی

30 آبان 1393


پروژه خصوصی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

34,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.

خصوصی

25 مرداد 1393


پروژه خصوصی

بدون امتیاز

10,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.

خصوصی

7 مرداد 1393


رای داوری
داور پارسکدرز

پروژه خصوصی

بدون امتیاز

10,000 تومان

خصوصی

7 مرداد 1393


پروژه خصوصی

بدون امتیاز

47,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.

خصوصی

19 مرداد 1393


پروژه خصوصی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

25,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.

خصوصی

2 مرداد 1393


پروژه خصوصی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

47,000 تومان

خوش برخورد و خوش رفتار انشالله هر کجا باشند موفق باشند

خصوصی

1 بهمن 1392


پروژه خصوصی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

45,000 تومان

از آشنايي با ايشان و انجام خواسته ايشون بسيار خوشحالم

خصوصی

13 دی 1392ترجمه صحيح و روان مقاله

بدون امتیاز

30,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


2 آذر 1394


پروژه خصوصی

بدون امتیاز

50,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.

خصوصی


پروژه خصوصی

بدون امتیاز

30,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.

خصوصی


پروژه خصوصی

بدون امتیاز

70,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.

خصوصی

21 دی 1393


پروژه خصوصی

بدون امتیاز

5,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.

خصوصی


پروژه خصوصی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

8,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.

خصوصی