فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 28 خرداد 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص وردپرس
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
Sadaf9212989.83دعوت
IT_One242119.62دعوت
Behnam_h206238.83دعوت
AhwazSoft216279.78دعوت
amoza183310.00دعوت
محمدعلی94369.90دعوت
™Saeid64379.71دعوت
F.Mohassel249409.81دعوت
کاربر5130126469.21دعوت
mohammadmahdi192539.74دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.