فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 23 مهر 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص وردپرس
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
IT_One258109.63دعوت
Sadaf92130119.83دعوت
امیر157129.53دعوت
دکتر زهرا آقاجاني80159.58دعوت
Behnam_h206298.83دعوت
AhwazSoft223339.74دعوت
محمدعلی106389.91دعوت
F.Mohassel290399.78دعوت
amoza184010.00دعوت
™Saeid65449.71دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.