فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 31 مرداد 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص وردپرس
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
Sadaf92130109.83دعوت
امیر154119.52دعوت
IT_One252139.63دعوت
Behnam_h206288.83دعوت
AhwazSoft220329.78دعوت
amoza183510.00دعوت
محمدعلی98379.90دعوت
F.Mohassel267399.82دعوت
™Saeid64409.71دعوت
دکتر زهرا آقاجاني61509.54دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.