فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 28 شهریور 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص PDF
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
دکتر زهرا آقاجاني70249.59دعوت
AhwazSoft222359.78دعوت
F.Mohassel281389.82دعوت
مسعود مخابرات80409.26دعوت
mohammadmahdi192659.74دعوت
javad31219989.56دعوت
دیناروند281009.83دعوت
OstadBanoo101459.00دعوت
IT_master915410.00دعوت
تیم برنامه نویسی ایش تاپ201609.53دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.