مشاهده پروفایل رسول خوشروان

امروز 11 خرداد 1402

لیسانس مهندسی عمران دانشگاه تهران 1368

فوق لیسانس سازه دانشگاه کیوتوژاپن 1373

پروژه ه های مرتبط بااکسل شامل محاسبات بافرمولهای اکسل، طراحی داشبورد، جداول محوری (pivot table)، رسم نمودارهای غیراستاندارد

پروژه های مرتبط با اکسس برای طراحی بانک داده ها

تهیه صورت وضعیت براساس فهرست بها ابنیه


در حال بارگذاری ...

پاداش

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشسؤال در رابطه با فایل اکسل ...

امتیاز 9.67 (ممتاز)ممتاز

به نرم‌افزار مورد نظر تسلط و مهارت داشتند ... متشکرم از ایشان ...


2 فروردین 1402


پاداش

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشحذف متن داخل یک فیلد اکسل از فیلد دیگر

امتیاز 10.00 (ممتاز)ممتاز

مسلط ، با حوصله و خوش برخورد


24 دی 1401


ارسال فایل گمز و اکسل مدل مقاله

0.00 (بدون امتیاز)

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.تایپ مدل ریاضی در وورد

امتیاز 10.00 (ممتاز)ممتاز

خوب بود


17 دی 1401


کارشناسی مهندسی زراعی

امتیاز 4.17 (زیر متوسط)زیر متوسط

در کل اون چیزی که میخواستم نبود....


9 دی 1401


کدنویسی مدل مقاله با نرم افزار اکسل

0.00 (بدون امتیاز)

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.رای داوری
داور پارسکدرز

 پروژه اکسل(43725)*

امتیاز 4.00 (زیر متوسط)زیر متوسط

حاصل کار مجری درخواست خریدار را برآورده نکرد و مورد پذیرش قرار نگرفت، پروژه با رای داوری لغو شد.


10 آذر 1401


نمودار Excel

بدون امتیاز

پروژه لغو شده است.در حال بارگذاری ...

در حال بارگذاری ...

رسم 6 نموداردراکسل

امتیاز 10.00 (ممتاز)ممتاز

پروژه جالبی بود و اطلاعات درخواستی با جزئیات بیان شده بود.


25 اسفند 1399


در حال بارگذاری ...

تایپ فرمولهای ریاضی درنرم افزارورد

جزییات بیشتر

باانتخاب سلول، سطروستون مربوطه های لایت میشود

جزییات بیشتر

طراحی داشبورمدیریتی برای مشاهده حسابهای بانکی

جزییات بیشتر