فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 26 شهریور 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
IT_One255109.63دعوت
ProfessionalDeveloper102139.66دعوت
دکتر زهرا آقاجاني70249.59دعوت
DonAryan75329.69دعوت
F.Mohassel279399.82دعوت
mohammadmahdi192659.74دعوت
Javidϟ#386610.00دعوت
silvercover65759.53دعوت
Projenevis591129.16دعوت
OstadBanoo101449.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.