فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 23 مهر 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
IT_One258109.63دعوت
ProfessionalDeveloper102149.66دعوت
دکتر زهرا آقاجاني80159.58دعوت
DonAryan76329.70دعوت
F.Mohassel290399.78دعوت
mohammadmahdi192699.74دعوت
Javidϟ#387010.00دعوت
silvercover65779.53دعوت
Projenevis591209.16دعوت
Pouyan301399.20دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.