فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 2 شهریور 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
ProfessionalDeveloper102129.66دعوت
IT_One252139.63دعوت
DonAryan74339.69دعوت
F.Mohassel268399.82دعوت
دکتر زهرا آقاجاني61479.53دعوت
mohammadmahdi192589.74دعوت
Javidϟ#385910.00دعوت
silvercover65749.53دعوت
Projenevis581169.16دعوت
OstadBanoo101539.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.