فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 27 خرداد 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص اکسل
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
IT_One242119.62دعوت
programer110107189.68دعوت
Ebi102041289.68دعوت
matlab1st61309.80دعوت
F.Mohassel249409.81دعوت
کاربر5130126469.21دعوت
3epehr139499.64دعوت
mohammadmahdi192539.74دعوت
دکتر زهرا آقاجاني49679.63دعوت
آ.میرزاده37869.43دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.