فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 31 مرداد 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص اکسل
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
IT_One252139.63دعوت
programer110108169.69دعوت
Ebi102042219.69دعوت
matlab1st61349.80دعوت
F.Mohassel267399.82دعوت
دکتر زهرا آقاجاني61509.54دعوت
کاربر5130127519.21دعوت
3epehr139529.64دعوت
mohammadmahdi192589.74دعوت
آ.میرزاده44719.47دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.