فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 22 مهر 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص اکسل
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
IT_One258109.63دعوت
programer110110139.71دعوت
دکتر زهرا آقاجاني80159.58دعوت
Ebi102046169.71دعوت
matlab1st62369.80دعوت
F.Mohassel290399.78دعوت
آ.میرزاده57539.50دعوت
کاربر5130128599.20دعوت
مرد شرقي35619.05دعوت
3epehr139629.64دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.