فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 6 خرداد 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص Microsoft
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
ناصر668179.33دعوت
IT_One236109.63دعوت
DonAryan73289.69دعوت
F.Mohassel244419.81دعوت
mohammadmahdi192509.74دعوت
Javidϟ#385210.00دعوت
r_parscoders34539.19دعوت
دکتر زهرا آقاجاني46769.61دعوت
سحربدیهی-نرم8961859.64دعوت
سحر-27261321529.79دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.