فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 27 تیر 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص Microsoft
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
ناصر668279.33دعوت
IT_One248119.63دعوت
DonAryan74299.69دعوت
F.Mohassel261399.81دعوت
دکتر زهرا آقاجاني57559.50دعوت
r_parscoders41569.21دعوت
mohammadmahdi192579.74دعوت
Javidϟ#385810.00دعوت
سحربدیهی-نرم8961869.64دعوت
النا آزادی1391269.34دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.