مشاهده پروفایل Da.kh

امروز 14 اسفند 1399

فعالیت در کارهای دانشجویی،زیستی،ژنتیک،گویندگی در رادیو دانشگاه،منظم و سر وقت تحویل دادن کارها و سایر مهارت های تولید محتوایی و ذکر شده .


پاداش

20,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپیاده سازی فایل صوتی درس بیولوژی سلولی مولکولی در فایل وورد ( وویس کلاسی)

امتیاز 9.33 (عالی)

50,000 تومان

ممنون از همکاریشون. پروژه به موقع و صحیح تحویل داده شد.


5 اسفند 1399