فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 2 شهریور 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
ناصر668389.33دعوت
Sadaf92130109.83دعوت
IT_One252139.63دعوت
motodrive112179.88دعوت
Mohammad_H291810.00دعوت
Kia-3233101269.56دعوت
مسعود مخابرات80369.26دعوت
F.Mohassel268379.82دعوت
دکتر زهرا آقاجاني61479.53دعوت
r_parscoders42579.21دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.