فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 29 خرداد 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
ناصر668179.33دعوت
Sadaf9212989.83دعوت
IT_One242119.62دعوت
Mohammad_H291510.00دعوت
motodrive105199.87دعوت
مسعود مخابرات80349.26دعوت
Kia-323380389.53دعوت
F.Mohassel249409.81دعوت
r_parscoders37559.19دعوت
دکتر زهرا آقاجاني50679.63دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.