مشاهده پروفایل کاربر شمالی

امروز 29 مهر 1396

کارشناسی کامپیوتر دارم . مسلط به تایپ 10 انگشتی سریع . مسلط به ورد و پاور پوینت و اکسل و فتوشاپ و نرم افزار های ویرایش صدا و نرم افزار ساخت کلیپ proshowgold . با نرم افزارهای ساخت آیکون هم کار کردم .در یک شرکت فرهنگیان شهرم مشغول به کار هستم .


تایپ متن و ساخت پاورپوینت

بدون امتیاز

5,000 تومان

پروژه خاتمه یافته اما هیچ امتیازی برای آن ثبت نشده است.


17 آذر 1395امتیازعنوان پروژهرای دهندهزمان رای
?ترجمه فارسی به انگلیسی چکیدهمترجم تایپیست حرفه ای پارسکدرز
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه یک صفحه ای 2 ساعتهمترجم & تایپیست پارسکدرز3 شهریور 1396
امتیاز 10.00 (ممتاز)سمینار شناخت مشارکتی طیف در سیستم های رادیوی شناختگرmor8517 مرداد 1396
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه فارسی به انگلیسیسيما6615 مرداد 1396
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه انگلیسی به فارسی 10 صفحه ایفریما نقاش1 تیر 1396
?ترجمه انگلیسی به فارسی 2 ص تا امشبرئوف نیا
?ترجمه انگلیسی به فارسی 4Lazy Developer
?ترجمه قسمتهای مقدمه فرضیات نتیجه گیریCoder_Translator
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه انگلیسی به فارسیkourosh-parscoders14 خرداد 1396
0.00 (بدون امتیاز)ترجمه انگلیسی به فارسیرای داوری داور پارسکدرز 10 خرداد 1396
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه فارسی به انگلیسیهادی طیبی7 خرداد 1396
?ترجمه فصل 4 کتاب تا 6 خردادabd
0.00 (بدون امتیاز)ترجمه فصل 4 کتاب تا 6 خردادرای داوری داور پارسکدرز 27 اردیبهشت 1396
?پاداشabd
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه 1 صفحه ای چکیدههادی طیبی4 خرداد 1396
?ترجمه انگلیسی به فارسی 8 صفحه ایabd
?ترجمه انگلیسی به فارسی تا شنبه 2سيما66
?ترجمه انگلیسی به فارسی تا شنبه 1سيما66
?ترجمه انگلیسی به فارسی فصل دوم فایلabd
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه انگلیسی به فارسی 24 صفحه تا 6 اردیبهشتphoenix.9510 اردیبهشت 1396
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه انگلیسی به فارسی تا جمعه ظهرabd6 اردیبهشت 1396
امتیاز 9.00 (عالی)ترجمه انگلیسی به فارسی 2 صفحه ایabd26 فروردین 1396
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه انگلیسی به فارسی 4 فایل فقط چکیده و مقدمه هاabd21 فروردین 1396
?ترجمه انگلیسی به فارسیmr project
0.00 (بدون امتیاز)ترجمه انگلیسی به فارسی 4 صفحه ای تا دوشنبه غروبرای داوری داور پارسکدرز 14 بهمن 1395
امتیاز 8.00 (بسیار خوب)ترجمه انگلیسی به فارسی 4 صفحه ای تا پنج شنبه بعداز ظهرShadi760016 بهمن 1395
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه انگلیسی به فارسی 2 روزهم.مرادی27 دی 1395
امتیاز 10.00 (ممتاز)2 ترجمه از انگلیسی به فارسی 3 صفحهناصر معراجی2 بهمن 1395
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه تصمیم گیری در مسائل مالیسيما6625 دی 1395
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه فارسی به انگلیسی تا چهارشنبهراه آفرین22 دی 1395
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه انگلیسی به فارسی چکیده ها تا 16 دیسعید قلعه نو19 دی 1395
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه انگلیسی به فارسی 5 صفحه ای بوستون تا 18 دیراه آفرین18 دی 1395
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه انگلیسی به فارسی 2 صفحه تا 18 دیآرزو شرف زاده16 دی 1395
?پاداشسعید قلعه نو19 دی 1395
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه انگلیسی به فارسی تا قبل از منابع تا 12 شب جمعه 3 دی ماهتوحید مشمول5 دی 1395
?ترجمه انگلیسی به فارسی مقاله تا سه شنبهرهام4 دی 1395
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه موضوع و چکیده 2 مقاله تا ساعت 11 قبل از ظهر امروز567828 آذر 1395
امتیاز 8.00 (بسیار خوب)2 تا ترجمه انگلیسی به فارسیphoenix.9514 دی 1395
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه انگلیسی به فارسی تا یکشنبه 12 صفحهسعید قلعه نو5 دی 1395
?ترجمه تا روز جمعهCoder_Boy
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه انگلیسی به فارسی تمدن ایرانMahoor1 آذر 1395
?ترجمه انگلیسی به فارسی 1 صفحه تا جمعه غروبomega programming
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه انگلیسی به فارسی تا شنبه 15 آبانMahoor17 آبان 1395
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه انگلیسی به فارسی 2 صفحه ایسيما664 آبان 1395
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه انگلیسی به فارسی 4 روزهMotarjem_n26 مهر 1395
?پاداشMahoor
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه انگلیسی به فارسیمترجم9 بهمن 1395
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه متن ریاضی انگلیسی به فارسیMahoor7 شهریور 1395
امتیاز 10.00 (ممتاز)the fundamenyalsAshkan_crash17 مرداد 1395
امتیاز 10.00 (ممتاز)microbialfuelcellssam69n4 مرداد 1395
?anod catodtrans1
0.00 (بدون امتیاز)Building healthy construction workersرای داوری داور پارسکدرز 27 خرداد 1395
امتیاز 10.00 (ممتاز)متن در مورد رشته حقوقهادی طیبی11 تیر 1395
امتیاز 10.00 (ممتاز)Simultaneous Treatment of Nitrogen-Rich Wastewater and ElectricityGeneration using Single- Chamber Microbial Fuel CellsMahoor26 خرداد 1395
?Building healthy construction workersbehruz123
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه از ص سوم تا قبل از منابعالف ب پ ت ث3 خرداد 1395
امتیاز 10.00 (ممتاز)فايلي براي ترجمهبهروز28 آذر 1394
0.00 (بدون امتیاز)ترجمه حسابداريMohammad22 آذر 1394
0.00 (بدون امتیاز)ترجمه حسابداريرای داوری داور پارسکدرز 22 آذر 1394
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه فصل سوم كتابمترجم پارس کدرز14 آذر 1394
امتیاز 10.00 (ممتاز)چکيده - ترجمهsina-sf5 آذر 1394
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه دراجMahoor18 شهریور 1394
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه از ص 277 تا 279مترجم آنلاین4 خرداد 1394
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه 5 صفحه ايdelaram19524 اردیبهشت 1394
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمهرزابي6 اردیبهشت 1394
0.00 (بدون امتیاز)ترجمه اي ديگر25511
0.00 (بدون امتیاز)ترجمهرزابي
0.00 (بدون امتیاز)پروژه ترجمهرزابي
0.00 (بدون امتیاز)ترجمه انگليسي به فارسيسعید نورزائی
0.00 (بدون امتیاز)ترجمه 9 صفحه اولtranslate home
0.00 (بدون امتیاز)ترجمه 20 صفحه ايMania265
0.00 (بدون امتیاز)ترجمه برقکاربر26907
0.00 (بدون امتیاز)ترجمه سفارشيdelaram195
0.00 (بدون امتیاز)ترجمه سه صفحه دومکاربر.23017
0.00 (بدون امتیاز)ترجمه 8 صفحه ايrezarv
0.00 (بدون امتیاز)ترجمه مقالهرزابي
0.00 (بدون امتیاز)ترجمه مقاله ieeeکاربر26907
?2 ترجمه در عرض 8 روزکاربر26907
0.00 (بدون امتیاز)ترجمه فارسي به انگليسيm3hran