مشاهده پروفایل علی-1214

امروز 20 تیر 1399

سابقه ی ترجمه به مدت چهار سال

ترجمه عمومی فارسی به انگلیس و انگلیسی به فارسی

ترجمه ی تخصصی پزشکی و زمینه های مرتبط از فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی

ویرایش فنی متون فارسی و انگلیسی

دانشجوی سال ششم پزشکی.


ترجمه تخصصي پزشکي 4

بدون امتیاز

30,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.ترجمه یک صفحه متن پزشکی تا فردا

بدون امتیاز

7,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.ترجمه مقاله پزشکی

بدون امتیاز

40,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.دانلود کتاب با عنوان hand book......

بدون امتیاز

5,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.پروژه خصوصی

بدون امتیاز

120,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.

خصوصی


پروژه خصوصی

بدون امتیاز

20,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.

خصوصی


پروژه خصوصی

بدون امتیاز

100,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.

خصوصی


ترجمه متن تخصصي پزشکي (انگليسي به فارسي)

امتیاز 8.00 (بسیار خوب)

25,000 تومان

به جز چند مورد جزئي، ترجمه ايشون خيلي خوب بود و خيلي خوش قول هستن. همکاري با ايشون رو به همه پيشمهاد ميدم.


7 اردیبهشت 1395


ترجمه 4 مورد چکيده يک صفحه اي پزشکي تا 6 بعد ازظهر امروز

بدون امتیاز

24,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.ترجمه ی پزشکی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

30,000 تومان

از همکاری با ایشون واقعا خرسندم


7 آبان 1395


ترجمه ی متن حقوق

بدون امتیاز

9,000 تومان

پروژه در حال انجام است و هنوز هیچ نظری برای آن ثبت نشده است.ترجمه تخصصی پزشکی دو روزه

بدون امتیاز

33,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.رای داوری
داور پارسکدرز

ترجمه ی تخصصی متن امنیتی اطلاعاتی 3

بدون امتیاز

75,000 تومان

مجری حاصل کار را ارسال نکرد. پروژه با رای داوری لغو شد.


4 مرداد 1395


ترجمه ی تخصصی متن امنیتی اطلاعاتی 5

امتیاز 10.00 (ممتاز)

130,000 تومان

بسیار همکاری خوبی بود و خریدار بسیار محترمی هستند


14 مرداد 1395


ترجمه ی تخصصی متن امنیتی اطلاعاتی 4

امتیاز 10.00 (ممتاز)

130,000 تومان

همکاری بسیار خوبی بود


11 مرداد 1395


ترجمه تخصصی متن امنیتی اطلاعاتی

بدون امتیاز

135,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه ی تخصصی متن امنیتی اطلاعاتی 2

امتیاز 10.00 (ممتاز)

270,000 تومان

خریدار بسیار محترمی هستند


11 مرداد 1395


ترجمه ي بيو ديزل

امتیاز 10.00 (ممتاز)

18,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


16 آذر 1394


رای داوری
داور پارسکدرز

ترجمه ي شيمي

بدون امتیاز

22,000 تومان

حاصل کار ارائه شده توسط مجري قابل قبول نبود. پروژه با راي داوري لغو شد.


24 آبان 1394
فوري ترجمه ي شيمي فوري

امتیاز 10.00 (ممتاز)

12,000 تومان

خوش برخوردي و همکاري با مجري از ويژگي هاي بارز ايشون هست. بسيار راضي هستم.


8 آبان 1394


ترجمه ي منطق فازي

امتیاز 10.00 (ممتاز)

30,000 تومان

فردي منطقي و دقيق هستند و بنده از همکاري با ايشون خيلي راضي بود. اميدوارم براي کارهاي بعدي نيز افتخار همکاري با ايشون رو داشته باشم.ترجمه ي کامپيوتري

بدون امتیاز

10,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


4 دی 1394


ترجمه ي پزشکي تخصصي

بدون امتیاز

86,500 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه ي شيمي

بدون امتیاز

10,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه مهندسي صنايع

بدون امتیاز

10,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.فوري - ترجمه منطق فازي 5

بدون امتیاز

70,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.