امروز 16 آذر 1402

انجام کار تایپ، اکسل، پاورپوینت، تحقیق و پروژه دانشجویی، بازنویسی، پلاجریسم، خلاصه نویسی، تولید محتوای متنی

تحصیلات

  • مهندسی کامپیوتر-نرم افزار از دانشگاه آزاد اصفهان
  • دانشجو ارشد هوش مصنوعی 

مدارک اخذ شده

  • ICDL از موسسه دیباگران
  • فتوشاپ از موسسه دیباگران

زبان خارجی

  • زبان انگلیسی
  • زبان فرانسه

سوابق کاری

  • تدریس خصوصی زبان انگلیسی-فرانسه-کامپیوتر-برنامه نویسی

علایق شخصی

  • تماشای فیلم سینمایی
  • مطالعه
  • ورزش

فعالیت به عنوان مجری

در حال بارگذاری ...

هشت روز پیش .

جزییات امتیاز دریافتی مجری

برای " نوشتن 15 مطلب پزشکی در مورد قلب و عروق "

(رای توسط احسان ف )

میانگین امتیاز مجری:     10.00 از ۱۰

در دسترس بودن
10
میزان تخصص
10
تعامل مجری
10
کیفیت حاصل کار
10
میزان همکاری
10
تحویل به موقع
10

جزییات امتیاز دریافتی مجری

برای " نوشتن 15 مطلب پزشکی در مور ... "

(رای توسط احسان ف )

میانگین امتیاز مجری:     10.00 از ۱۰

در دسترس بودن
10
میزان تخصص
10
تعامل مجری
10
کیفیت حاصل کار
10
میزان همکاری
10
تحویل به موقع
10

برای " نوشتن 15 مطلب پزشکی در مورد قلب و عروق "

کار را خیلی خوب انجام دادند.

برای " نوشتن 15 مطلب پزشکی در مورد قلب و عروق "


به پاس حسن انجام کار، توسط خریدار پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداش

" پاداش "


بدون امتیاز .

برای " پروژه خصوصی "

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.

برای " پروژه خصوصی "


دو ماه پیش .

جزییات امتیاز دریافتی مجری

برای " نوشتن مطلب در مورد قلب و عروق "

(رای توسط احسان ف )

میانگین امتیاز مجری:     10.00 از ۱۰

در دسترس بودن
10
میزان تخصص
10
تعامل مجری
10
کیفیت حاصل کار
10
میزان همکاری
10
تحویل به موقع
10

جزییات امتیاز دریافتی مجری

برای " نوشتن مطلب در مورد قلب و عروق "

(رای توسط احسان ف )

میانگین امتیاز مجری:     10.00 از ۱۰

در دسترس بودن
10
میزان تخصص
10
تعامل مجری
10
کیفیت حاصل کار
10
میزان همکاری
10
تحویل به موقع
10

برای " نوشتن مطلب در مورد قلب و عروق "

کار را خوب و با کیفیت انجام دادند.

برای " نوشتن مطلب در مورد قلب و عروق "


دو ماه پیش .

جزییات امتیاز دریافتی مجری

برای " نوشتن 15 مطلب پزشکی "

(رای توسط احسان ف )

میانگین امتیاز مجری:     10.00 از ۱۰

در دسترس بودن
10
میزان تخصص
10
تعامل مجری
10
کیفیت حاصل کار
10
میزان همکاری
10
تحویل به موقع
10

جزییات امتیاز دریافتی مجری

برای " نوشتن 15 مطلب پزشکی "

(رای توسط احسان ف )

میانگین امتیاز مجری:     10.00 از ۱۰

در دسترس بودن
10
میزان تخصص
10
تعامل مجری
10
کیفیت حاصل کار
10
میزان همکاری
10
تحویل به موقع
10

برای " نوشتن 15 مطلب پزشکی "

کار را خوب و با کیفیت انجام دادند.

برای " نوشتن 15 مطلب پزشکی "


دو ماه پیش .

جزییات امتیاز دریافتی مجری

برای " نوشتن 10 مطلب پزشکی زیبایی "

(رای توسط احسان ف )

میانگین امتیاز مجری:     10.00 از ۱۰

در دسترس بودن
10
میزان تخصص
10
تعامل مجری
10
کیفیت حاصل کار
10
میزان همکاری
10
تحویل به موقع
10

جزییات امتیاز دریافتی مجری

برای " نوشتن 10 مطلب پزشکی زیبایی "

(رای توسط احسان ف )

میانگین امتیاز مجری:     10.00 از ۱۰

در دسترس بودن
10
میزان تخصص
10
تعامل مجری
10
کیفیت حاصل کار
10
میزان همکاری
10
تحویل به موقع
10

برای " نوشتن 10 مطلب پزشکی زیبایی "

کار را با کیفیت انجام دادند.

برای " نوشتن 10 مطلب پزشکی زیبایی "


به پاس حسن انجام کار، توسط خریدار پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداش

" پاداش "


بدون امتیاز .

برای " نوشتن 10 مطلب قلب "

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.

برای " نوشتن 10 مطلب قلب "


به پاس حسن انجام کار، توسط خریدار پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداش

" پاداش "


سه ماه پیش .

جزییات امتیاز دریافتی مجری

برای " نوشتن 15 مطلب مغز و اعصاب "

(رای توسط احسان ف )

میانگین امتیاز مجری:     10.00 از ۱۰

در دسترس بودن
10
میزان تخصص
10
تعامل مجری
10
کیفیت حاصل کار
10
میزان همکاری
10
تحویل به موقع
10

جزییات امتیاز دریافتی مجری

برای " نوشتن 15 مطلب مغز و اعصاب "

(رای توسط احسان ف )

میانگین امتیاز مجری:     10.00 از ۱۰

در دسترس بودن
10
میزان تخصص
10
تعامل مجری
10
کیفیت حاصل کار
10
میزان همکاری
10
تحویل به موقع
10

برای " نوشتن 15 مطلب مغز و اعصاب "

کار را خیلی خوب و سریع انجام دادند.

برای " نوشتن 15 مطلب مغز و اعصاب "


در حال بارگذاری ...

فعالیت به عنوان خریدار

در حال بارگذاری ...

پاداش

به پاس حسن انجام کار، توسط خریدار پاداش به مجری پرداخت شده است.


به پاس حسن انجام کار، توسط خریدار پاداش به مجری پرداخت شده است.


در حال بارگذاری ...