مشاهده پروفایل User595

امروز 27 خرداد 1398

فوق لیسانس فناوری اطلاعات گرایش شبکه..مسلط به php و دیگر زبان های برنامه نویسی...ترجمه متون کامپیوتر و دیگر رشته ها..انجام پروژه های تخصصی کامپیوتر..داده کاوی وطراحی اپلیکیشن مختلف  . خلاصه نویسی مقالات لاتین...انجام پروژه ها در حیطه شبکه 


مقاله در زمینه پزشکی/ بیماری ام اس

بدون امتیاز

100,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.ترجمه چکیده

بدون امتیاز

5,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.پاداش

5,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشترجمه ی مقاله

بدون امتیاز

30,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


8 اردیبهشت 1396


ترجمه چند فایل درباره الکترونیک

بدون امتیاز

35,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


3 اردیبهشت 1396


ترجمه دو فصل کتاب پردازش تصویر

بدون امتیاز

50,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.متن تخصصی کامپیوتر

بدون امتیاز

60,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.ترجمه پزشکی

بدون امتیاز

65,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


16 بهمن 1395


ترجمه چندصفحه از یک کتاب

بدون امتیاز

30,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


9 بهمن 1395


نیازمند چند نویسنده سایت فروشگاهی

بدون امتیاز

10,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


3 بهمن 1395


ترجمه 3 صفحه ای

بدون امتیاز

6,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


6 بهمن 1395


ترجمه زبان مرتبط با مهندسی صنایع

بدون امتیاز

50,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.ترجمه انگلیسی به فارسی روان

بدون امتیاز

15,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


2 بهمن 1395


ترجمه ي ٢٥ صفحه از يك مقاله ي مربوط به كامپيوتر

بدون امتیاز

50,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.ترجمه فوری 3 صفحه ای تا 11 امشب

امتیاز 10.00 (ممتاز)

18,000 تومان

کارشون حرف نداشت


18 دی 1395


ترجمه 4 صفحه کتابی در مورد فکس 11121314

بدون امتیاز

20,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.ترجمه 4برگ انگلیسی به فارسی

بدون امتیاز

15,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.ترجمه مقاله در زمینه عمران

بدون امتیاز

50,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


7 دی 1395