فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 6 خرداد 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص SQL
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
programer110103169.68دعوت
مهندس محب56179.86دعوت
shayan12729209.05دعوت
maryjoly51219.07دعوت
Behnam_h206238.83دعوت
AhwazSoft216269.78دعوت
p92309.67دعوت
amoza183310.00دعوت
badboy21141369.87دعوت
™Saeid64379.71دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.