فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 31 شهریور 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص SQL
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
programer110110189.69دعوت
مهندس محب63209.88دعوت
دکتر زهرا آقاجاني73229.61دعوت
p108239.59دعوت
shayan12730259.10دعوت
maryjoly51269.07دعوت
Behnam_h206298.83دعوت
AhwazSoft222359.78دعوت
F.Mohassel281389.82دعوت
amoza183910.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.