فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 27 تیر 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص SQL
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
مهندس محب62189.88دعوت
programer110107199.68دعوت
shayan12729209.05دعوت
maryjoly51219.07دعوت
p100239.70دعوت
Behnam_h206258.83دعوت
AhwazSoft219279.78دعوت
amoza183410.00دعوت
badboy21141369.87دعوت
™Saeid64389.71دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.