فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 31 شهریور 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص PHP
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
BlueDev2369.84دعوت
IT_One257109.63دعوت
Ebi102044149.70دعوت
گروه ستيا41179.53دعوت
programer110110189.69دعوت
دکتر زهرا آقاجاني73229.61دعوت
p108239.59دعوت
Akhtar-Electronic77249.96دعوت
shayan12730259.10دعوت
Behnam_h206298.83دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.