فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 6 خرداد 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص MySQL
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
BlueDev2359.84دعوت
ProfessionalDeveloper9599.74دعوت
IT_One236109.63دعوت
گروه ستيا41129.53دعوت
programer110103169.68دعوت
Behnam_h206238.83دعوت
AhwazSoft216269.78دعوت
DonAryan73289.69دعوت
p92309.67دعوت
amoza183310.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.