فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 27 تیر 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص MySQL
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
BlueDev2369.84دعوت
ProfessionalDeveloper10289.75دعوت
گروه ستيا41149.53دعوت
programer110107199.68دعوت
p100239.70دعوت
Behnam_h206258.83دعوت
AhwazSoft219279.78دعوت
DonAryan74299.69دعوت
amoza183410.00دعوت
badboy21141369.87دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.